Grønn re-industrialisering på land kan redde næringslivet på Vestland

Del

Nå er prosjektet som EY utarbeidet for Vestland blant finalistene til å vinne Konsulentprisen 2020. Vinneren kåres 28. januar.

Maria Helsengreen jobber som Partner i EY og ledet arbeidet med Vestlandsscenarioer 2020.
Maria Helsengreen jobber som Partner i EY og ledet arbeidet med Vestlandsscenarioer 2020.

- Da Covid-19 og oljeprisfall traff Norge, medførte det unntakstilstand på Vestland, og vi ble spurt om å hjelpe de med en scenarioanalyse, sier EYs Maria Helsengreen, som ledet arbeidet.

Usikkerheten for hvordan Covid-19 og oljeprisfallet ville påvirke næringslivet var ifølge Helsengreen stor, men var viljen til å omstille var enda større.

Faktagrunnlaget ble utarbeidet av et tverrfaglig kompetanseteam i EY og presentert 7 uker senere i scenarioanalysen Vestlandsscenarioer 2020. Faktagrunnlaget identifiserte også muligheter og utfordringer knyttet til koronakrisen, utviklingstrekk regionalt, nasjonalt, og globalt, og globale megatrender.

- Med naturgitte styrker har Vestland gode forutsetninger for å ta en ledertrøye når vi teller 2035. Men den må være grønn, sier EYs Maria Helsengreen som ledet arbeidet.

Med det mener hun at Vestland må satse på grønn omstilling, selv om det koster, noe som også vil være veldig positivt for Norge:

- Mulighetsrommet er stort og kan resultere i økt verdiskapning på 100 milliarder og 17 000 nye arbeidsplasser. Lykkes Vestland, lykkes Norge, sier Helsengreen.

Syv av næringene som trekkes frem i rapporten Vestlandscenarioer 2020 representerer ca. 25 prosent av norsk fastlandseksport. I tillegg står næringene for en tredjedel av verdiskapningen, og sysselsettingen av omtrent en femtedel av de sysselsatte i fylket.

- Scenarioanalysen viser at omstilling i eksportnæringer som hydrogen, havvind, CCS, mineralutvinning på havbunnen og CCU vil gi størst gevinst og lavest mulig klimaavtrykk. Tidlig omstilling i disse eksportnæringene vil også øke etterspørselen fra andre land, sier Helsengreen.

Hun introduserer samtidig «grønn re-industrialisering»:

– Grønn re-industrialisering på land kan redde Vestland. Felles for mange av disse er at de bygger videre på Norges verdensledende olje- og gasskompetanse, og at de krever store mengder elektrisk kraft, sier Helsengreen.

Det foretrukne scenarioet i rapporten viser et Vestland der man utnytter alle ressurser og lykkes med å arbeide med innovasjon på tvers av geografi, verdikjeder, bransjer; offentlig sektor, privat næringsliv og akademia.

- Et eksempel er leverandørindustrien som er i ferd med å omstille seg fra primært å levere til petroleumssektoren til å løse utfordringer knyttet til fremtidens energikilder som vind, sol, hydrogen og batteriteknologi, sier Helsengreen.

Men det går ikke uten en effektiv omstilling i næringslivet. For nå kommer det nye kriterier fra EU (EU Taxonomi) om hva som er bærekraftig, og da må Vestlandsbedriftene være kjappe på ballen til å omstille. 

Fylkesordførar Jon Askeland forteller på vegne av partnerskapet:

- Scenarioanalysen er eit godt grunnlag for å lage eit vegkart for korleis vi saman kan utvikle Vestland til Noreg, og verdas, fremste region innan berekraftig, grøn omstilling og næringsutvikling. At vi lukkast med dette er ikkje berre naudsynt for verdiskapinga og velstanden for framtidige generasjonar i fylket, men også for resten av landet og verda, sa fylkesordfører Jon Askeland i forbindelse med lanseringen av rapporten,

Det er Vestland Fylkeskommune, NHO, LO, KS, NAV, Bergen Næringsråd, Næringsalliansen i Hordaland, Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen kommune og Atheno som gikk sammen for å innhente faktagrunnlaget som EY har utarbeidet. Les hele rapporten her.

Det er Konsulentguiden og Virke som kårer vinnere av Konsulentprisen 2020 den 28. januar i et digitalt event. EY og Vestlandsscenarioer 2020 er blant finalistene i to av tre kategorier: «Årets konsulentselskap» og «Årets konsulentoppdrag».

I kateogrien «Årets konsulentselskap» stiller EY, Rambøll og IBM

I kategorien «Årets konsulentoppdrag» stiller EY, Sopra Steria, Accenture og Mashmellow.

Kåringen kan publikum følge her.

Kontakter

For pressehenvendelser, kontakt:
Gunilla V. Resare, Nordic Communication and Engagement Leader
gunilla.v.resare@no.ey.com
+47 450 02 542

Bilder

Maria Helsengreen jobber som Partner i EY og ledet arbeidet med Vestlandsscenarioer 2020.
Maria Helsengreen jobber som Partner i EY og ledet arbeidet med Vestlandsscenarioer 2020.
Last ned bilde

Om EY

EY
Dronning Eufemias gate 6
0107 Oslo

+47 2400 2400

Følg saker fra EY

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra EY på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra EY

EY har forpliktet seg til klimamål for å møte 1,5 graders målet (SBT) - skal bli karbonnegativ innen utgangen av 2021 og oppnå «net zero» i 20259.2.2021 11:00:00 CETPressemelding

Rådgivnings- og revisjonsselskapet EY oppnådde globalt karbonnøytralitet i 2020. Nå forteller EY Norges administrerende direktør, Christin E. Bøsterud om ytterligere grep lokalt, som skal sikre «net zero» fotavtrykk innen 2025. Vi er stolte av å være en del av en global organisasjon som har forpliktet seg til science based target initiativet. Spesielt at vi har satt oss mål om å bidra til å oppnå 1,5 graders målet.