Samferdselsdepartementet

Grensekryssende persontog: Hurtigarbeidende gruppe ledet av Jernbanedirektoratet skal vurdere muligheten for å gjenoppta trafikken

Del

– Etter 12. mars i fjor har persontogene mellom Norge og Sverige vært innstilt som følge av innreisebegrensinger og test- og karanteneplikt. Etter hvert som hverdagen normaliserer seg, er det bare positivt om reisende mellom våre to land kan velge toget. Den ferske klimarapporten fra FN har gitt oss en viktig påminnelse om dette. Men pandemien gjør det nødvendig å innrette et koronatest- og kontrollregime som er egnet for denne typen grensekryssende trafikk. Vi har nå bedt Jernbanedirektoratet om å komme tilbake med en vurdering av dette om en uke, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Vy
Foto: Vy

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å se nærmere på hva som må til for å normalisere det grensekryssende persontogtilbudet.

For å ivareta myndighetenes krav til koronatesting og innreisekontroll, er det viktig å vurdere om og hvordan disse kravene kan tilpasses jernbanesektoren. I brevet fra Samferdselsdepartementet går det fram at et slikt test- og kontrollregime bør være forholdsmessig og ta høyde for den forventede etterspørselen etter togreiser gjennom høsten. Samtidig må et slikt regime ta høyde for eventuelle justeringer i kravene knyttet til test- og personkontroll for innreise.

Hurtigarbeidende gruppe ledet av Jernbanedirektoratet 

Jernbanedirektoratet er i denne prosessen bedt om å etablere en hurtigarbeidende gruppe som for øvrig skal bestå av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at Jernbanedirektoratet har løpende dialog med de berørte togselskapene, slik at den grensekryssende togtrafikken kan gjenopptas på kort varsel, dersom den hurtigarbeidende ekspertgruppen anser det som hensiktsmessig.    

Jernbanedirektoratets frist for å svare på oppdraget fra Samferdselsdepartementet er 24. august 2021.

For flere opplysninger – se:

  • Brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom