NHO Mat og Drikke

Grensehandelen øker – regjeringen somler

Del

Grensehandelen fortsetter å øke i 2022 og nærmer seg toppnivået fra 2019. - Trenden er likevel klar, grensehandelen er i ferd med å gjøre comeback. Da hjelper det ikke at regjeringen somler, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå som ble publisert 25.11.22 viser at nordmenn grensehandlet for 3,3 milliarder kroner på 1,8 millioner dagsturer over grensen i tredje kvartal 2022. Dette er en vekst på 1 milliard kroner og 500 000 dagsturer enn forrige kvartal.

- Grensehandelen nærmer seg nå 2019-nivå uten at regjeringen griper tak i situasjonen. Regjeringen burde være opptatt av å hindre at arbeidsplasser og verdiskaping forsvinner ut av landet på denne måten, sier Brubakk. Han mener regjeringen snarest må følge opp forpliktelsen fra Hurdalserklæringen og sette ned et utvalg som skal foreslå konkrete tiltak.

Prisforskjeller mellom Norge og andre land er den viktigste driveren av grensehandel, og det er spesielt varer med særnorske, høye avgifter som drar grensehandelen oppover. Perioden med stengte grenser under pandemien ga ny kunnskap om hvor omfattende grensehandelen faktisk er. Brubakk sier at dette er hylleklar informasjon som må utredes og analyseres, og så brukes til å iverksette politikk: - NHO Mat og Drikke og partene i grensehandelsalliansen står klare til å bidra i arbeidet med å redusere grensehandelen, og hente verdiskaping og arbeidsplasser tilbake til Norge. Nærings- og fiskeridepartementet har selv bedt partene i alliansen om å bidra i arbeidet med en utredning. Ansvaret ligger nå på regjeringen om å raskt sette i gang utredningsarbeidet for å kartlegge årsakene til, og foreslå tiltak som reduserer grensehandelen, fortsetter Brubakk.

Hele 45 prosent av Norges befolkning bor mindre enn to timers kjøretur fra svenskegrensen. Når avgiftsforskjellene er så store, er det derfor ganske enkelt for svært mange nordmenn er å velge å ta turen over grensen for å handle dagligvarer i stedet å handle på nærbutikken sin. Det får konsekvenser for omsetning og arbeidsplasser på norsk side. Dette blir bekreftet av forskning fra Norges Handelshøyskole som viser at effekten er størst for typisk grensehandelsvarer med høye særavgifter.

- Gjennom pandemien ble det skapt nye arbeidsplasser i hele verdikjeden for mat og drikke, spesielt i distriktene langs grensen mot Sverige. Dette har stor betydning for både den enkelte og lokalsamfunn over hele landet. Disse arbeidsplassene står nå i fare for å forsvinne fordi regjeringen somler. I en tid med økende priser, renter og levekostnader er tiltak for å holde omsetning, arbeidsplasser og verdiskaping i Norge bra for den enkelte, for bedriften og for samfunnet, avslutter Brubakk.

Kontakter

Ingunn S. Eriksen, Direktør kommunikasjon, NHO Mat og Drikke, 48137234 /ingunn.eriksen@nhomd.no

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

- Gjør vondt verre6.10.2022 13:53:19 CEST | Pressemelding

Mens mat- og drikkeprodusentene i Norge aldri har sett mindre optimistisk på markedsutsiktene , svarer regjeringen med kraftige skatteøkninger for næringslivet i forslaget til statsbudsjett for 2023. -Regjeringen undervurderer utfordringene matverdikjeden står overfor når den i så stor grad velter kostnader over på bedriftene. Økt arbeidsgiveravgift og skjerpet formuesskatt gjør vondt verre og vil få konsekvenser for bedrifter og arbeidsplasser, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

-Kan hjelpe mindre bedrifter, men øker konkurransevridningen16.9.2022 10:34:20 CEST | Pressemelding

- Det er isolert sett bra at regjeringen omsider varsler at den vil foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med mangedoblede energikostnader for mat- og drikkeprodusenter. Men med et lavt tak på 3,5 millioner kroner vil ordningen bare ha betydning for mindre bedrifter, og vil kunne utgjøre en viktig forskjell for dem. Dessverre er ordningen for begrenset til at den vil kunne få reell betydning for mellomstore og store bedrifter. Det vil øke konkurransevridningen ytterligere, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

- Ny grensehandelsstatistikk gir grunnlag for å følge opp Hurdalsplattformen!8.7.2022 09:13:35 CEST | Pressemelding

Den nye statistikken viser at nordmenn grensehandlet for 2,54 milliarder kroner i første kvartal 2022. Dette er betydelig høyere en vist i den gamle statistikken som sier at grensehandelen lå på 2,08 milliarder kroner i samme kvartal. – Dette viser at den nye statistikken er grundigere og bedre enn tidligere og bekrefter det vi allerede har antatt, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

-Ulogiske regler og utilstrekkelig kompensasjon14.12.2021 11:25:22 CET | Pressemelding

-Regjeringen må forstå at å stanse skjenkingen er det samme som å stenge serveringsstedene. Skjenkestansen rammer spisestedene hardt. Samtidig får det en dominoeffekt til de som leverer mat og drikke til restauranter og utesteder over hele landet. Når kompensasjonstiltakene på toppen av det hele stanses i januar, ser det mørkt ut for flere serveringssteder og mat- og drikkeprodusenter, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom