NHO Mat og Drikke

Grensehandelen øker med 15,1 prosent – truer med å undergrave folkehelsemålene

Del

Ferske tall fra SSB viser at norske forbrukere grensehandlet for 17,6 milliarder kroner i utlandet for 12-månedersperioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. Hele 95 prosent av denne grensehandelen skjer i Sverige.

- Den voldsomme veksten i grensehandelen er bekymringsfull, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

- Regjeringen må ta innover seg at nivået på grensehandelen undergraver og påvirker negativt en rekke politiske målsettinger. Stortinget bør samle seg om et forlik som sikrer for at det raskt iverksettes tiltak som bidrar til å reversere og snu grensehandelen, slik man har gjort i vårt naboland Danmark.

I nominelle tall vokste grensehandelen med 2,3 milliarder kroner, fra 15,3 til 17,6 milliarder kroner når vi måler siste 12-månedersperiode opp mot tilsvarende periode i 2017-2018. Veksten og omfanget av grensehandelen er så stor at den påvirker flere samfunnsområder i Norge. Både mat- og drikkenæringen, folkehelsepolitikken, konkurransesituasjonen i dagligvaresektoren og statens inntekter fra skatter og avgifter lider under den rekordhøye grensehandelen.

Skaper tvil om kostholdstall

I Helsedirektoratets kostholdsrapport fra november 2019 fastslås det at målingene som viser at sukkerinntaket i befolkningen er rekordlavt ikke er fullstendige. Dette fordi målingene ikke inkluderer sukkerinntaket fra varer kjøpt på grensen. Dette er spesielt viktig når vi fra tidligere er kjent med at nettopp sukkerholdig drikke, sjokolade og godterier er noen av de varekategoriene som driver grensehandelen med Sverige.

På dette området er det sannsynligvis store mørketall, og helsemyndighetene må kartlegge sukkerinntaket fra grensehandelen, slik at både forbrukerne, mat- og drikkenæringen og myndighetene kan forholde seg til riktig informasjon. Den norske mat- og drikkenæringen har gjort betydelige investeringer i å produsere sunnere mat med blant annet lavere innhold av sukker, salt, mettet fett med mer. Det høye nivået på, og den kraftige veksten i grensehandelen truer med å undergrave lønnsomheten til disse investeringene, samtidig som den også undergraver deler av folkehelsepolitikken.

- Det er bra at Helsedirektoratets undersøkelse viser at sukkerforbruket går ned i Norge. En viktig driver er trolig fortsatt overgang fra sukkerholdig til sukkerfri, (kunstig søtet), brus, der ingen land vi kan sammenligne oss med har så høy andel sukkerfri som Norge. Tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at Norge har en sukkerfriandel på mer enn 55 prosent. Samtidig er grensehandelen en "joker" i dette bildet, sier Petter Haas Brubakk.

- Verken næringslivet, helsemyndighetene eller andre har god oversikt over hva som handles i andre land, og særlig i Sverige. Det vi vet er at Statistisk sentralbyrås siste grensehandelsundersøkelse viser at grensehandelen økte med hele 15,1 prosent fra 15,3 til 17,6 milliarder kroner sammenlignet med de fire foregående kvartalene.

Taper inntekter

Beregninger fra 2018, basert på tall fra Nielsen Norge og SSB, viser at grensehandelen tilsvarer 9 prosent av dagligvareomsetningen i Norge. Dette er store tall som påvirker konkurransesituasjonen for både matindustrien og dagligvarehandelen mer enn tidligere antatt. Konkurransen fra grensehandelsbutikkene rett over svenskegrensen påvirker markedsituasjonen for omsetning av dagligvarer i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Trøndelag.

Den høye grensehandelen påvirker i tillegg statens inntekter fra skatter og avgifter fra den tapte omsetningen i Norge. Bare momsinntektene til staten på det nordmenn handlet for i Sverige de siste 12 månedene ville gitt staten minimum 2,64 milliarder i ekstrainntekter.
Det har lenge vært kjent at mat- og drikkenæringen mister omsetning og inntekter til grensehandelen. Dette bekreftes av NHOs konjunkturbarometer for fjerde kvartal 2019 som viser at 22 prosent av bedriftene i mat- og drikkenæringen forventer å tape markedsandeler til grensehandelen.

Kontakter

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

Fortsatt høy grensehandel: -Avgiftspolitikken sender forbrukerne til Sverige28.2.2020 08:58:31 CETPressemelding

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 15,6 milliarder kroner i 2019. Samtidig melder 49 prosent av mat- og drikkebedriftene at de forventer å miste markedsandeler til grensehandelen de neste to årene. – Den omfattende grensehandelen viser at det rekordhøye norske avgiftsnivået sender forbrukerne til Sverige. Det bør lyse røde varsellamper hos regjeringen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom