NHO Mat og Drikke

Grensehandelen er høyere enn tidligere antatt

Del

Det viser SSBs første del av et pilotprosjekt på et grensehandelsbarometer som ble publisert 8. januar. Pilotprosjektet gjør en grundig måling og analyse av nordmenns fysiske grensehandel i måneden september 2019.

Hovedfunnet fra pilotprosjektet er at nordmenns fysiske grensehandel er høyere enn tidligere antatt. SSB sier selv at dette kan skyldes overgangen til nye utvalg og målemetoder som blant annet gir mer presis informasjon enn tidligere. Et annet hovedfunn er at de viktigste varekategoriene som handles nettopp er dagligvarer, brus og mineralvann, alkohol, tobakk og godteri som tilsammen utgjør 85 prosent av total grensehandel. Nærings- og fiskeridepartementet varsler samtidig at andre del av pilotprosjektet som måler grensekryssende netthandel etter planen skal publiseres i slutten av januar.

- Pilotprosjektet på den fysiske grensehandelen viser med all tydelighet behovet for politiske tiltak som bidrar til å snu grensehandelen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. Samtlige varekategorier som inngår i grensehandelsbarometeret har lavere avgifter i Sverige enn i Norge. Det er videre opplagt at grensehandelsbarometeret må gå fra å være et pilotprosjekt til å være en permanent publikasjon som måler og analysere grensehanden på årlig basis, forsetter han. – Kunnskapen fra grensehandelsbarometeret må benyttes til politikkutforming som bidrar til å snu grensehandelen, forsetter Brubakk.

Grensehandelsbarometeret bryter ned grensehandelen etter land, og varekategorier. Siden nærmere 90 prosent av grensehandelen er med Sverige, brytes grensehandelsdestinasjonene der ned etter sted. Ikke overraskende skjer nærmer 50 prosent av nordmenns samlede grensehandel i Strømstad og ved Nordby kjøpesenter ved Svinesund. Sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse i 2010 vokser andelen brus og sukkerholdige drikkevarer som andel av total grensehandel med nærmere 100 prosent. Det er også markante økninger i andelen handel med tobakk og alkohol. Disse to kategoriene vokser begge med nærmere 20 prosent sammenliknet med 2010.

Nøkkelord

Kontakter

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

Fortsatt høy grensehandel: -Avgiftspolitikken sender forbrukerne til Sverige28.2.2020 08:58:31 CETPressemelding

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 15,6 milliarder kroner i 2019. Samtidig melder 49 prosent av mat- og drikkebedriftene at de forventer å miste markedsandeler til grensehandelen de neste to årene. – Den omfattende grensehandelen viser at det rekordhøye norske avgiftsnivået sender forbrukerne til Sverige. Det bør lyse røde varsellamper hos regjeringen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom