SamferdselsdepartementetSamferdselsdepartementet

Grenland får 60 millioner kroner til kollektivtransport

Del

Grenland oppfyller målene for 2020 i belønningsavtalen for perioden 2017-2020 som skal sikre bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. De får dermed utbetalt 60 millioner kroner til bruk for blant annet bedre kollektivløsninger.

Grenland oppfyller målene i belønningsavtalen og får utbetalt 60 millioner kroner til blant annet bedre kollektivtilbud. Foto: Olav Heggø
Grenland oppfyller målene i belønningsavtalen og får utbetalt 60 millioner kroner til blant annet bedre kollektivtilbud. Foto: Olav Heggø

- Gjennom belønningsavtalen med Grenland ønsker vi å sikre et godt kollektivtilbud, slik at flere benytter buss i stedet for å velge bilen. Over de siste tre årene ser vi at stadig flere reiser med buss og velger bort bilen i Grenland. Det er svært gledelig å se. For 60 millioner kroner får de viktige midler til å satse videre på kollektivtilbudet, spesielt i denne utfordrende tiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har en avtale med Grenland gjennom Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. De lokale myndighetene som undertegnet avtalen for 2017-2020 var Telemark fylkeskommune og Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner.

For å få utbetalt pengene hvert år, må noen avtalte mål oppfylles. Det inkluderer at veksten i persontrafikken ikke tas med biltrafikk, men kollektivtransport, sykkel og gange. Fra 2016 til 2019 har biltrafikken gått ned med 3,5 prosent, og antall bussreiser har økt med 4,4 prosent.

Avtalen var 60 millioner kroner for 2020. Pengene utbetales om kort tid.

Nøkkelord

Bilder

Grenland oppfyller målene i belønningsavtalen og får utbetalt 60 millioner kroner til blant annet bedre kollektivtilbud. Foto: Olav Heggø
Grenland oppfyller målene i belønningsavtalen og får utbetalt 60 millioner kroner til blant annet bedre kollektivtilbud. Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

En milliard til flyruter over hele landet29.5.2020 12:10:43 CESTPressemelding

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den situasjonen vi har vært i de siste månedene. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare i tid. Derfor tar regjeringen nå høyde for at vi i tiden framover skal kjøpe flyruter over hele landet, og foreslår å øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst 1 milliard kroner. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterlegare 1 milliard kroner til togselskapa for å sikre rutetilbod29.5.2020 12:09:39 CESTPressemelding

- Sjølv om talet på reisande framleis er mykje lågare enn før koronautbrotet, har togselskapa byrja å køyre eit normalt rutetilbod rundt dei store byene. Dette gjer at toga kan køyre med tilstrekkeleg avstand mellom passasjerane, i tråd med tilrådingane om smittevern. Færre reisande betyr inntektstap for togselskapa. No trappar vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Dette gjer det naudsynt å løyve ytterlegare 1 milliard kroner til togoperatørane for å sikre eit tilstrekkeleg togtilbod, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet29.5.2020 12:08:18 CESTPressemelding

- Ferjesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom