Sbanken

Godt posisjonert i en krevende markedssituasjon

Del

I et utfordrende første kvartal har Sbanken ASA evnet å opprettholde normaldrift og kapre muligheter underveis. Dagen før fremleggelsen av resultater for første kvartal kom også bekreftelsen fra Norsk Kundebarometer på at Sbanken har de mest fornøyde bankkundene for 19. året på rad.

Kunder i fokus: Daglig Leder i Sbanken, Øyvind Thomassen, og Sbanken har med sitt sterke kundefokus skapt en god posisjon i en krevende markedssituasjon.
Kunder i fokus: Daglig Leder i Sbanken, Øyvind Thomassen, og Sbanken har med sitt sterke kundefokus skapt en god posisjon i en krevende markedssituasjon.

Sbanken fikk et resultat før skatt på 239,0 millioner kroner i første kvartal 2020. Netto renteinntekter økte med 75,5 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte med 2,8 prosent fra første kvartal 2019. Avkastning på egenkapitalen var 11,2 prosent i kvartalet og 12,5 prosent justert for engangseffekter. 

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 83,0 milliarder kroner, sammenlignet med 78,2 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2019. Boliglån med en gjennomsnittlig belåningsgrad på 53,4 prosent utgjorde 94,3 prosent av totale utlån. En konservativ utlånsbalanse, i kombinasjon med en sterk kapitalsituasjon, sikrer at banken er godt posisjonert til å navigere gjennom koronasituasjonen.

Høydepunkt:

  • Økt markedsandel – kvartalsvis utlånsvekst 1,9 prosent
  • Positiv utvikling i rentemargin
  • Sterk kapitalsituasjon – 16,1 prosent ren kjernekapital
  • Konservativ utlånsbalanse – 94,3 prosent boliglån med lav belåningsgrad

- Utbruddet av koronaviruset påvirker oss alle. I Sbanken gjør vi vårt ytterste for å hjelpe våre kunder gjennom en vanskelig tid, i tillegg til å ta vare på våre ansatte og sikre normal drift. I dette kvartalet har banken gitt umiddelbare rentekutt til alle kunder, i tillegg til å hjelpe 2 200 boliglånskunder med avdragsfrihet. For boliglån leverer vi en kvartalsvis utlånsvekst på 2,5 prosent og øker vår markedsandel. Banken har en heldigital robust forretningsmodell, og er godt posisjonert til å komme styrket ut av en krevende markedssituasjon, sier Øyvind Thomassen, CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter økte til 430,6 (355,1) millioner kroner som følge av utlånsvekst og økt rentemargin. Rentemarginen i kvartalet var 1,85 prosent, opp fra 1,57 prosent i første kvartal 2019.

Driftskostnadene var 183,8 millioner kroner, hvorav 8,6 millioner kroner er for sluttvederlag tilknyttet bankens kostnadsprogram. Netto tap utgjorde 51,0 millioner kroner, inklusiv en diskresjonær tapsavsetning på 19,5 millioner kroner for ta hensyn til økt makroøkonomisk usikkerhet. Tapsgraden i kvartalet var 0,25 prosent, mens den underliggende tapsgraden var 0,15 prosent. Tapsgraden tilknyttet boliglån var 0,03 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 16,1 prosent, sammenlignet med 15,6 prosent pr. 31. desember 2019. Kapitaldekningen inkorporerer bankens reviderte utbyttebeslutningen om å ikke utdele utbytte for 2019 på nåværende tidspunkt. Etter reduksjonen i motsyklisk kapitalbuffer til 1 prosent har Sbanken et minstekrav til ren kjernekapital på 12,5 prosent og et kapitalmål på 13,0 prosent.

- Utsiktene til norsk økonomi har endret seg dramatisk, og vi er vitne til en sterk oppgang i arbeidsledigheten og et rekordlavt rentenivå. Med en unik posisjon i markedet, står banken godt rustet til å håndtere den nåværende situasjonen og kapre mulighetene som ligger foran oss, avslutter Thomassen.

Kontaktdetaljer:

Investor Relations:
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt:
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

Kontakter

Bilder

Kunder i fokus: Daglig Leder i Sbanken, Øyvind Thomassen, og Sbanken har med sitt sterke kundefokus skapt en god posisjon i en krevende markedssituasjon.
Kunder i fokus: Daglig Leder i Sbanken, Øyvind Thomassen, og Sbanken har med sitt sterke kundefokus skapt en god posisjon i en krevende markedssituasjon.
Last ned bilde

Om Sbanken

Sbanken
Sbanken
Postboks 7077
5020 Bergen

55 26 00 00https://www.sbanken.no

Om Sbanken ASA

Sbanken er norske kunders favorittbank. Hver dag utfordrer og innoverer banken på vegne av alle norske bankkunder, og nøler ikke med å ta en kamp. Banken er heldigital, uten filialer og holder til i Bergen. Sbanken tilbyr et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner, husstander og småbedrifter, og har i dag over 465 000 kunder og nær 400 medarbeidere. Sbanken inspirerer til smarte økonomiske valg for fremtiden og bankens verdier er: Åpen, Enkel, Skvær og Vennlig Rebell. Per 31. desember 2019 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 93,0 milliarder kroner.

For mer informasjon, se sbanken.no/ir.

Følg saker fra Sbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sbanken

Sbanken ASA tar markedsandeler innen fondssparing i fjerde kvartal14.2.2020 07:00:00 CETPressemelding

Sbanken fikk et resultat før skatt på 214,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Netto renteinntekter økte med 67,0 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte med 7,5 prosent fra fjerde kvartal 2018. Engangseffekter for nedskriving av immaterielle eiendeler, salg av en portefølje av misligholdte lån og kostnader tilknyttet endringer i ledelsen påvirket resultat før skatt negativt med 50,7 millioner kroner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom