Justervesenet

Godt inntrykk av drosjenæringa på Vestlandet etter storkontroll

Del

På Vestlandet ble det gjennomført en tverretatlig kjøretøyaksjon fra tirsdag 8.november til torsdag 10.november. Resultatet viser at de fleste følger reglene og er positive til kontroller, men etatene er fortsatt enige om viktigheten av storaksjoner.

Samarbeidet mellom Justervesenet, Vestland fylkeskommune, Statens Vegvesen og politiet har gått utmerket, ifølge deltakere fra etatene.
Samarbeidet mellom Justervesenet, Vestland fylkeskommune, Statens Vegvesen og politiet har gått utmerket, ifølge deltakere fra etatene.

Storaksjoner har positiv effekt

Etter initiativ fra Vestland fylkeskommune, har de, sammen med Justervesenet, Statens vegvesen og politiet kontrollert kjøretøy, hovedsakelig i drosjenæringen. Etatene har gode erfaringer med slike aksjoner, som har positiv effekt, både preventivt og informativt. Samarbeidet effektiviserer også etatenes ressurser.

Varierende resultater

Resultatet av et høyt antall kontrollerte kjøretøy viste at de fleste hadde dokumenter og taksametre i orden. Fra Justervesenets side ble det kontrollert omtrent 250 drosjer i løpet av aksjonens tre dager, i områder i og rundt Bergen, Osterøy, Lærdal og Sogndal.

-          Det er muligens høyeste antall kontrollerte biler i storaksjon, sier fagansvarlig for drosjenæring i Justervesenet, Håkon Skjolden.

Justervesenet kontrollerer at taksametrene er lovlige å bruke. De fant kun regelbrudd på 9 taksametre, hvorav 2 taksametre ble stanset fordi de ikke var registrert hos Justervesenet, og derfor ulovlige. - Det lave antallet er trolig ny rekord, i positiv retning, sier Skjolden.

Statens vegvesen kontrollerte 140 drosjer i samme område. Det ble avdekket 61 avvik som manglende løyve, merking av kjøretøyet, manglende registrering i kjøretøyregisteret, samt noen gebyr for slitte dekk, manglende førerrett og vognkort.

Av de som ble stoppet ble det nedlagt bruksforbud på ni av drosjene for ikke å ha med løyve og utgått kjøreseddel.

-          Statens vegvesen vil fortsette med slike kontroller for å ivareta trafikksikkerheten og konkurransevilkårene i bransjen. De fleste sjåførene vi kontrollerte var positive til at det gjennomføres kontroller av drosjenæringen, sier Jan Rune Presttun i Statens vegvesen.

Politiet kontrollerer, i likhet med Statens vegvesen, blant annet kjøreseddel og dokumenter, men har fokus på førerkort- og ruskontroll. Denne gangen ble en promillist tatt i kontroll av tungtransport.

-          Dette viser at det er nødvendig at vi deltar i slike aksjoner, sier Magne Straumstein, politistasjonssjef i Sogn.

Drosjenæring i utvikling

Det er Vestland fylkeskommune som er løyvemyndighet i området, som deler ut løyver med rett til å drive drosjevirksomhet. Fra 1. november 2020 er det ikke lenger makstall på løyver i fylket, og etter frislippet har løyvetallet økt fra 1101 til 1740. Det er viktig å ha tilsyn for å sikre at et økende antall løyver blir kontrollert, og sørge for god informasjon om regelverk og lovverk.

Fylkeskommunen kan tilbakekalle drosjeløyver ved brudd på yrkestransportloven, og under aksjonen sjekket de blant annet at løyvedokumentet er originalt og at bilen er merka med løyvenummer.

Kontaktpersoner:

Vestland fylkeskommune: Nils Tore Eldegard, seniorrådgiver i avdelinga mobilitet og kollektivtransport, tlf.: 99 01 31 07

Justervesenet: Håkon Skjolden, tlf.: 91876332

Statens vegvesen: Jan Rune Presttun, tlf.: 93037500

Politiet, Sogn: Magne Straumstein, tlf.: 46628080

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Samarbeidet mellom Justervesenet, Vestland fylkeskommune, Statens Vegvesen og politiet har gått utmerket, ifølge deltakere fra etatene.
Samarbeidet mellom Justervesenet, Vestland fylkeskommune, Statens Vegvesen og politiet har gått utmerket, ifølge deltakere fra etatene.
Last ned bilde
Tilsyn av drosjenæringen er ønskelig fra løyvehavere.
Tilsyn av drosjenæringen er ønskelig fra løyvehavere.
Last ned bilde
Justervesenet har aldri før kontrollert så mange drosjer i en storaksjon.
Justervesenet har aldri før kontrollert så mange drosjer i en storaksjon.
Last ned bilde
Politiet påpeker viktigheten av deres tilstedeværelse og deltakelse i slike kontroller.
Politiet påpeker viktigheten av deres tilstedeværelse og deltakelse i slike kontroller.
Last ned bilde
Statens vegvesen har en viktig rolle i storaksjoner som dette.
Statens vegvesen har en viktig rolle i storaksjoner som dette.
Last ned bilde

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom