Mattilsynet

Gode hygienerutiner hos lokalmatprodusenter av kjøtt og kjøttprodukter

Del

Mattilsynet har vurdert rutiner for produksjon, hygiene og sporbarhet hos 103 lokalmatprodusenter av kjøtt og kjøttprodukter. Resultatet viser at produsentene generelt har gode rutiner og kontroll.

Mattilsynet tilsyn med lokalmatprodusenter som produserer kjøtt og kjøttvarer viser at statuen er god.
Mattilsynet tilsyn med lokalmatprodusenter som produserer kjøtt og kjøttvarer viser at statuen er god.

Regjeringen ønsker å videreutvikle Norge som matnasjon. Lokalmat er en vesentlig del av denne satsingen, og de siste årene har det vært en betydelig vekst i produksjon og salg av lokalmat.

Økt produksjon øker behovet for tilsyn

God hygiene og kontroll med produksjonen er viktig for å forhindre utrygge kjøttprodukter. Enkelte av lokalmatproduktene utgjør en større risiko enn andre, som f.eks. spekepølser produsert uten startkultur og andre kjøttprodukter som spises uten varmebehandling.

Med økende produksjon øker også behovet for kontroll med mattryggheten.

- Mattilsynets oppgave er å bidra til trygg mat ved å veilede om regelverket og føre tilsyn, sier seniorinspektør Urd Langeland, som sitter i arbeidsgruppen for tilsynet av lokalmat.

Ingen alvorlige funn

Ved tilsyn i 2019 vektla Mattilsynet spesielt kompetanse om og dokumentasjon av egen produksjon, hygienisk råvarekvalitet, rutiner for hygiene og vedlikehold.

56 av 103 kontrollerte lokalmatprodusenter fikk ingen merknader eller kun veiledning om regelverket. Der Mattilsynet fant avvik må produsentene rette dem opp. Enkelte må jobbe videre med internkontrollen og forbedre fareanalyse og prøvetaking. I tillegg var det noen som måtte få på plass bedre rutiner for renhold og vedlikehold av lokaler.

- Vi avdekket ikke forhold som ga grunnlag for å vurdere produksjonsmåtene eller produktene som utrygge. Vår konklusjon er at status hos produsentene er god, og at de fleste har nødvendig kompetanse og god styring med produksjonen, sier Langeland.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Mattilsynet tilsyn med lokalmatprodusenter som produserer kjøtt og kjøttvarer viser at statuen er god.
Mattilsynet tilsyn med lokalmatprodusenter som produserer kjøtt og kjøttvarer viser at statuen er god.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom