Sex og Politikk

God seksualitetsundervisning forebygger vold og overgrep

Del

«Seksuelle overgrep mot barn og unge, enten det skjer fysisk eller via internett, kunne i mange tilfeller ha vært unngått eller i det minste varslet om, dersom barn og unge hadde et bedre begrepsapparat og ikke forbandt det å varsle med skam,» mener seniorrådgiver Vilde Graff Senje hos Foreningen Sex og Politikk.

Både Uke 6 og Uke 16 støttes av Helsedirektoratet og Undervisningsdirektoratet, og målet er å gi en helhetlig og alderstilpasset seksualitetsundervisning. Dette sikrer at barn og unge utvikler et begrepsapparat omkring egen seksualitet og egne og andres grenser.
Både Uke 6 og Uke 16 støttes av Helsedirektoratet og Undervisningsdirektoratet, og målet er å gi en helhetlig og alderstilpasset seksualitetsundervisning. Dette sikrer at barn og unge utvikler et begrepsapparat omkring egen seksualitet og egne og andres grenser.

Rystende nyhetssaker om barn som forgriper seg på andre barn og barns tilgang til nettporno har dominert nyhetsbildet den siste tiden.

Foreningen Sex og Politikk har i ti år jobbet med undervisningsopplegget Uke 6 for grunnskolen, og til høsten lanseres Uke 16, et seksualitetsundervisningsopplegg for elever på videregående.

«God seksualitetsundervisning kan virke forebyggende både vold og overgrep på nett,» forklarer Vilde Graff Senje, prosjektleder for både Uke 6 og Uke 16 hos Foreningen Sex og Politikk.

FLERE OVERGREP UNDER KORONA

Den norske regjeringen har lovet en økt satsning i å avdekke nettrelaterte seksuelle overgrep mot barn. Da hun startet i jobben i februar 2020 var justisminister Monica Mæland (Høyre) tidlig ute med å melde at kampen mot vold og overgrep mot barn skal bli hennes førsteprioritet som minister.

Mælands prioritering skulle vises seg å bli spesielt viktig allerede en knapp måned senere da mange barn og unge ble sendt hjem til en digital skolehverdag. For selv om muligheten åpnet seg for å sove litt lenger på hjemmekontoret, ble også flere barn og unge utsatt for seksuelle overgrep over nett.

MANGE TIER I LANG TID

Barn og unge som blir utsatt for overgrep vil ofte følge på en sterk følelse av skam. På grunn av dette vil mange tie om det som har skjedd med dem.

Undersøkelsen Longitudinal Investigation of Sexual Abuse («LISA») som ble gjennomført blant personer som hadde opplevd overgrep, avdekket at gjennomsnittstiden før en overgrepsutsatt åpner seg om hendelsen er 17 år.

De som hadde blitt utsatt for overgrep rapporterte at frykt, skyldfølelse og mangel på begrepsapparat er noen av grunnene til at de ikke klarte å fortelle om hva som hadde skjedd. Kvalitetssikret seksualitetsundervisning gir barn et begrepsapparat og kunnskap om å varsle.

ALDRI BARNETS FEIL

Det er aldri barnets feil at det blir utsatt for overgrep. Men det er det de voksnes ansvar å forberede dem på livet, og det digitale livet er en del av dette.

Både Uke 6 og Uke 16 støttes av Helsedirektoratet og Undervisningsdirektoratet, og målet er å gi en helhetlig og alderstilpasset seksualitetsundervisning. Dette sikrer at barn og unge utvikler et begrepsapparat omkring egen seksualitet og egne og andres grenser.

Slik undervisning kan gjøre at et barn er mer bevisste på nett, og har øvd seg i hvordan de kan respondere og reagere om det skjer noe ubehagelig med dem.

Foreningen Sex og Politikk jobber for at elever skal få alderstilpasset og positiv opplæring om seksualitet gjennomgående fra 1. trinn til og med 13. trinn.

I temaet seksualitet ligger læring om identitet, grenser, samtykke, helse og kommunikasjon. Dette arbeidet er sentralt i grunnopplæringen, men det kan være vanskelig å få tid til alt i en hektisk skolehverdag.

DIGITAL SEKSUALITET EGET TEMA

I nysatsningen Uke 16: Seksuell helse og livsmestring, som lanseres til høsten, er digital seksualitet et eget tema. Her understrekes viktigheten av at læreren eller helsesykepleieren skal ha en åpen tilnærming til temaet, men samtidig besitte kunnskap om hva som er lov og ikke lov.

«Det er viktig at den som underviser ikke fremstår som dømmende eller nedlatende til deling av nakenbilder. Slike holdninger kan gjøre at elevene ikke oppsøker hjelp når noe alvorlig skjer, eller at skylden blir lagt på offeret,» påpeker Vilde Graff Senje.

«Det beste er å forholde seg nøytral til konseptet, men å jobbe for å skape forståelse for at konsekvensene for de som har fått delt sine bilder kan være så alvorlige at vi har en egen lov som forbyr det, forklarer Senje.

INTERNETT ER OGSÅ NOE POSITIVT

«Vi må fremdeles huske på at de aller færreste vil oppleve overgrep på nett. Derfor er det viktig at voksne ikke fordømmer alt det gode internett har å by på, men

heller hjelper barn og unge i å utvikle kritisk sans til hva de ser og opplever på nett,» understreker seniorrådgiveren.

«Videre bør undervisning på dette temaet også nevne de mange gode måter barn og unge kan utforske seksualitet på nett, for eksempel sammen med jevnaldrende,» forklarer Senje.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Både Uke 6 og Uke 16 støttes av Helsedirektoratet og Undervisningsdirektoratet, og målet er å gi en helhetlig og alderstilpasset seksualitetsundervisning. Dette sikrer at barn og unge utvikler et begrepsapparat omkring egen seksualitet og egne og andres grenser.
Både Uke 6 og Uke 16 støttes av Helsedirektoratet og Undervisningsdirektoratet, og målet er å gi en helhetlig og alderstilpasset seksualitetsundervisning. Dette sikrer at barn og unge utvikler et begrepsapparat omkring egen seksualitet og egne og andres grenser.
Last ned bilde
Seniorrådgiver Vilde Graff Senje hos Foreningen Sex og Politikk mener mange seksuelle overgrep mot barn og unge kunne vært unngått med bedre seksualitetsundervisning. Her sammen med daglig leder Tor-Hugne Olsen.
Seniorrådgiver Vilde Graff Senje hos Foreningen Sex og Politikk mener mange seksuelle overgrep mot barn og unge kunne vært unngått med bedre seksualitetsundervisning. Her sammen med daglig leder Tor-Hugne Olsen.
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 150 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom