Norsk institutt for naturforskning - NINA

God økologisk tilstand i norske fjell

Del

Den første vurderingen av økologisk tilstand i norske fjell viser at tilstanden er god. Så vidt.

Foto: Erik Framstad / NINA.
Foto: Erik Framstad / NINA.

I 2016 startet Klima- og miljødepartementet utviklingen av et system for å vurdere tilstanden til norske økosystemer på land og i havet. Nå har forskere fra NINA, NMBU, NTNU og UiB gjennomført den første nasjonale vurderingen av økologisk tilstand for fjell. De har beregnet at tilstanden er god.

– Vi havner så vidt over grenseverdien for god økologisk tilstand, forteller Erik Framstad, seniorforsker i NINA.

Les rapporten: Vurdering av økologisk tilstand for fjell i Norge i 2021.

Indikatorene tilsier god tilstand, men konklusjonen er usikker

Vurderingen er basert på 19 indikatorer som sier noe om struktur, funksjoner og produktivitet i fjelløkosystemet. Eksempler på noen av disse indikatorene er rein, smågnagere og areal av isbreer. Verdiene for de 19 indikatorene har en skala mellom 0 og 1, hvor 1 er lite menneskepåvirket og 0 tilsvarer svært forringet økologisk tilstand. 

Ut fra verdiene for de 19 indikatorene beregnet forskerne den økologiske tilstanden i fjellet til å være 0,64. Grenseverdien for hva som regnes som god økologisk tilstand er satt til 0,6. 

– Konklusjonen om god økologisk tilstand i norske fjell er usikker, dels fordi tilstandsverdien ligger så nær grenseverdien. Vi burde dessuten hatt et mer balansert sett med indikatorer, siden vi mangler dekning av viktige deler av økosystemet som ulike plantegrupper, insekter og jordlevende arter. I tillegg er det sannsynlig at den framtidige utviklingen for viktige påvirkninger som klimaendringer og infrastrukturutbygging vil påvirke den økologiske tilstanden i fjellet negativt, påpeker Framstad.

Fjellrev, smågnagere og jerv trekker tilstanden ned

Det er særlig tre indikatorer som trekker tilstandsverdien ned: fjellrev, smågnagere og jerv. Men også verdier for vegetasjonens varmekrav og lirype ligger under grenseverdiene for god økologisk tilstand.

– Den økologiske tilstanden for fjellet er en målestokk på hvor godt vi vil lykkes med å løse framtidas miljøutfordringer knyttet til nedbygging av arealer og klimaendringer. Fortsetter dagens utvikling, vil nok tilstanden om få tiår være forringet.

Kontakt: Erik Framstad

Les rapporten: Vurdering av økologisk tilstand for fjell i Norge i 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Erik Framstad / NINA.
Foto: Erik Framstad / NINA.
Last ned bilde

Om Norsk institutt for naturforskning - NINA

Norsk institutt for naturforskning - NINA
Norsk institutt for naturforskning - NINA
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

73 80 14 00http://www.nina.no

Følg pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk institutt for naturforskning - NINA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom