Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

God lønnsvekst for teknologer og realister

Del

Lønnsutviklingen for teknologer og realister er god, og arbeidsmarkedet er mer normalisert etter et år med pandemi, viser Teknas lønnsundersøkelse for 2021. - Det er godt å se at arbeidsmarkedet er på full fart tilbake igjen, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen for Teknas medlemmer på 3,6 prosent i 2021. I staten var veksten på 4,3 prosent, mens den i kommunene var på 2,7 prosent.
- Det er viktig og riktig at lønnsveksten for Teknas medlemmer er god i år. Økonomien har stabilisert seg og etterspørselen etter teknologisk arbeidskraft og kompetanse er stor, sier Grøvik.

Han mener Teknas lønnspolitikk basert på ansvarlighet fungerer.
– Våre medlemmer har vist ansvarlighet med moderate oppgjør når virksomhetene har hatt det utfordrende, slik vi har opplevd under pandemien. Da er det riktig at de får uttelling når virksomhetene leverer gode resultater, sier Grøvik.

Stor etterspørsel

Grøvik mener det er bra at markedet justerer seg i tråd med etterspørsel etter teknologisk arbeidskraft, og tar igjen etterslepet fra 2020.

-At både privat og offentlig sektor klarer å beholde og rekruttere kompetanse er viktig for det grønne skiftet og for å sikre utvikling av norsk teknologi og effektive bærekraftige løsninger fremover, sier Grøvik.

572 000 i begynnerlønn


Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2021 på 571 911 kroner for medlemmer i privat sektor. I staten var den på 509 177 kroner, mens begynnerlønnen i kommune lå på 554 140 kroner.

– De nyutdannete får god startlønn, og slik skal det være. Norge trenger teknologisk og realfaglig kompetanse som skal utvikle bærekraftige og lønnsomme løsninger i industrien. Vi må også sikre god kvalitet i offentlige tjenester. Derfor må det være attraktivt å velge slike fagretninger. Det er fortsatt en jobb å gjøre for å få flere til å velge teknologiske og realfaglige studieretninger, og lønn er et virkemiddel her, sier Grøvik.

IKT gjør det bra

IKT er en av bransjene som har hatt den sterkeste lønnsveksten det siste året, viser lønnsstatistikken. Her var veksten i gjennomsnittslønnen var på 5,4 prosent. Ikke siden 2008 har IKT hatt en lignende lønnsutvikling.

- Ikke overraskende er IKT-ansatte blant lønnsvinnerne det siste året. Det er et stort behov etter folk med IKT-utdanning, og da særlig folk med ekspertkompetanse. Vi har vært gjennom et år der ny digital teknologi har blitt innført i rekordfart, og våre medlemmer har vært sentrale i dette arbeidet, sier Grøvik.

Fakta om Teknas lønnsstatistikk:

• Teknas lønnstatistikk blir publisert årlig på tekna.no og gir en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår blant Teknas medlemmer.
• Statistikken danner et viktig grunnlag for de tillitsvalgte og Teknas arbeid for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
• Lønnsstatistikken har vært publisert hvert år siden 1946. Årets statistikk blir den 76 i rekken.
• Undersøkelsen måler fast avtalt årslønn og faste tillegg pr 1. oktober, og brutto utbetalt bonus/provisjon siste 12 måneder.
• Undersøkelsen ble sendt til 69 066 Tekna medlemmer i tidsrommet 19. oktober - 3. desember 2021. Årets svarprosent er på 61 prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Dronning Mauds gate 15
0201 Oslo

22 94 75 00https://www.tekna.no/

Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Våre 96 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne.

Følg pressemeldinger fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom