Geelmuyden Kiese

GK og Deloitte lanserer The Unsustainability Report

Del
Geelmuyden Kiese og Deloitte peker på 10 hindringer Norge bør overkomme for å kutte 17 millioner tonn CO2 fram mot 2030.

The UnSustainability Report  lister opp 10 utfordringer for bærekraftig omstilling. GK har hatt samtaler med ledere i skandinavisk nærings- og organisasjonsliv. Disse har pekt på hindringer til omstilling i sine bransjer. GK har plukket ut 10 hindringer fra hvert skandinavisk land, mens Deloitte har beregnet klimaeffekten av å overkomme fire av hindringene i Norge.

– Klimadebatten har mange svulstige vendinger om bærekraft. Samtidig går tiden fra oss uten at vi når målene våre. Rapporten er et beskjedent forsøk på å holde samtalen på jorda og tilføre konkret kunnskap om håndfaste hindringer som står i veien for endring, sier Margrethe Geelmuyden, partner i Geelmuyden Kiese.

Næringslivet mangler politikk

Rapporten viser at næringslivet pusher på for omstilling, men venter på kraftfull politikk fra myndighetene. De ti norske hindringene spenner fra dårlig politikk til manglende offentlige planer og insentiver til omstilling.

Rapporten peker blant annet på utfordringer som gjør at vi kaster for mye. Verdifulle ressurser som mat, plast, tekstiler og brukt elektronikk går i for ofte søpla i stedet for å bli gjenbrukt eller gjenvunnet. Klimagevinsten ved gjenbruk og gjenvinning er stor.

Kvantifiserer klimaeffekter

GK har fått hjelp fra Deloitte til å regne ut hvor mye CO2 vi kan kutte ved å overkomme de ti hindringene i Norge. Totalt er potensialet å kutte 17 millioner tonn CO2 fram mot 2030.

– For å finne løsninger, må vi være klar over hindringene vi står overfor. UnSustainability Report bidrar med faktabasert kunnskap til den offentlige debatten, et samfunnsoppdrag vi tar på alvor. Det er med fakta på bordet vi virkelig kan få fart på det grønne skiftet, sier leder for klima-og bærekraftstjenester i Deloitte Norge, Anders Magnus Løken 

Deloitte bruker sin kompetanse til å verdsette og kvantifisere klimaeffekter av politiske endringer. De jobber i grensesnittet mellom næringsliv og regulatorisk utvikling. Sammen med kunder fortolker og navigerer de i regelverk, for å få til lønnsom bærekraftig utvikling.

 – Det har vært et spennende samarbeid, hvor vi har utfylt hverandre med ulik kunnskap, sier Geelmuyden.

Oppfordrer politikere

De ti hindringene i rapporten er ikke de eneste eller nødvendigvis de viktigste. Poenget er å vise tiltak som har målbar effekt og som ikke fremstår uoverkommelige.

– Vi håper rapporten er en oppfordring til handlekraftige politikere. Jeg ser også for meg at den kan brukes i skolen til elever som ønsker å forstå sammenhengen mellom poltikk, næringsliv og klima. Skal vi nå klimamålene våre trenger vi handlekraftige politikere og engasjerte ungdommer, sier Geelmuyden.

Dette er de 10 hindringene for bærekraftig omstilling:

  1. Moms på gjenbruk, utleie og reparasjon
  2. For dårlig infrastruktur for plastgjenvinning
  3. Utbygging av ny kraft tar for lang tid
  4. Manglende infrastruktur for hydrogen
  5. Manglende informasjon og støtte til små og mellomstore bedrifter
  6. Vi mangler en lov mot matsvinn
  7. Manglende plan for energieffektivisering av bygg
  8. Dårlig kollektivtilbud i hele landet
  9. Panteordning for elektronikk
  10. Manglende støtte til karbonfangst og lagring

Les hele rapporten her.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Margrethe Geelmuyden, partner og seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Margrethe Geelmuyden, partner og seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Last ned bilde
Anders Magnus Løken, leder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte Norge
Anders Magnus Løken, leder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte Norge
Last ned bilde
Thor Morten Wangen, rådgiver i Geelmuyden Kiese og hovedforfatter for rapporten
Thor Morten Wangen, rådgiver i Geelmuyden Kiese og hovedforfatter for rapporten
Last ned bilde

Lenker

Om Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese
Geelmuyden Kiese
St. Olavs plass 5
0105 Oslo

481 88 800http://www.gknordic.no

Holdingselskapet Paritee kjøpte GK Gruppen ved årsskiftet 2021/2022. Selskapet har som ambisjon å vokse i Norden og en rekke europeiske markeder. Bak Paritee står en rekke bransjenestorer i kommunikasjon- og strategirådgivningsbransjen i Norden.

Det sentrale selskapet i Paritee i dag er samfunnsbyrået Geelmuyden Kiese som ble etablert i 1989 og har mer enn 140 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, København og Stockholm. Selskapet er Skandinavias største kommunikasjonsbyrå. Se mer på: www.paritee.com og www.gknordic.com

Følg pressemeldinger fra Geelmuyden Kiese

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Geelmuyden Kiese på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Geelmuyden Kiese

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom