Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Gjerdrumutvalgets rapport lagt frem

Del

Mandag 28. mars la Gjerdrumutvalget frem sin utredning om forebygging av kvikkleireskred. - Utvalget har gjort et solid og grundig arbeid. Vi skal nå sette oss inn i forslagene i rapporten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Dronefoto fra mars 2022. Foto: Gjerdrum kommune
Dronefoto fra mars 2022. Foto: Gjerdrum kommune

I utvalgets rapport foreslås det blant annet en ny naturskadesikringslov. 

- NVE har tidligere foreslått å klargjøre ansvaret for sikring mot naturfare. Vi er glade for at utvalget følger dette opp, sier Lund. Vi er også glad for at utvalget støtter vårt tidligere forslag om å innføre innmeldingsplikt for grunnundersøkelser.

Utvalget foreslår at NVEs bevilgninger til sikring mot flom og skred økes fra 300 millioner til 1,5 milliarder hvert år.

- Vi vil fortsette vårt arbeid med kartlegging og sikringstiltak innenfor de rammene som til enhver tid blir bevilget, avslutter Lund.

NVE er godt i gang med å bistå Gjerdrum kommune med å sikre området etter kvikkleireskredet i 2020. NVE har tidligere levert en rapport om de hydrometeorologiske forholdene i forkant av skredet og bidratt med fagpersoner inn i sekretariet til Gjerdrumutvalget.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dronefoto fra mars 2022. Foto: Gjerdrum kommune
Dronefoto fra mars 2022. Foto: Gjerdrum kommune
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke18.5.2022 12:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss Kraft AS har under bygging av Godfarfoss kraftverk ødelagt en lokalitet med en truet lavart, som var forutsatt ivaretatt. De har også anlagt deler av adkomstveien til kraftstasjonen utenfor godkjente arealbruksgrenser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom