Helse Sør-Øst RHF

Gjenvinningskraft gir reduserte utslipp i sykehusene

Del

Sykehusene er storforbrukere av energi, og det gir store klimagassutslipp. Økt bruk av gjenvinningskraft er et viktig tiltak for å få redusert CO2-utslippene fra sykehusdrift med 40 prosent.

Betydelig reduksjon i utslipp

Energiforbruk i sykehus er den største enkeltfaktoren av direkte klimagassutslipp fra spesialisthelsetjenesten. For å nå målet om å redusere direkte CO2 utslipp fra sykehusdrift med 40 prosent i perioden 2019-2030 er kjøp av gjenvinningskraft et vesentlig tiltak.

Spesialisthelsetjenesten har et felles mål om å øke andelen gjenvinningskraft i perioden frem mot 2030. Gjenvinningskraft er el-kraft som blir produsert av energi fra norsk industri som ellers ville ha gått til spille. De fire helseregionene i Norge har inngått en nasjonal avtale om innkjøp av elektrisk kraft fra energigjenvinningsanlegg fra 2022, og dette vil gi en årlig tilgang på ca. 500 GWh. Totalt strømforbruk i de fire regionene i 2021 var om lag 1000 GWh.

-Denne avtalen utgjør en betydelig andel av vårt energiforbruk, og dette gir et vesentlig bidrag til å nå de ambisiøse målene vi har satt oss, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.

–Vi er oss svært bevisst at vi må snu mer av vår aktivitet i mer bærekraftig retning.

Spillvarme og overskuddsvarme

Gjenvinningskraft er en ordning der myndighetene har redusert avgiftsnivået. Dette inngår som en del av finansieringen av anlegget som skal utnytte energi som slippes ut. Eksempel på slik energi er spillvarme fra smelteverk og overskuddsvarme fra avfallsanlegg. Kjøp av gjenvinningskraft vil påvirke CO2-regnskapet positivt og samtidig redusere kostnader for helseforetakene. Gjenvinningskraft vurderes som et vesentlig bedre alternativ for å redusere utslipp fra sykehusdrift enn å kjøpe opprinnelsessertifikater for strøm.

Rapport om samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten har lagt frem sin rapport om samfunnsansvar for 2021 Den tar særlig for seg tiltak knyttet til klima og miljø. Rapporten viser at det gjøres mye godt arbeid, alt fra små lokale prosjekter til nasjonale satsinger. Omlegging av drift av sykehusbygg og mer miljøvennlig transport er viktig, men det satses også lokalt med tiltak som reduksjon av matsvinn og bærekraftige innkjøp.

Les rapport om samfunnsansvar

Nøkkelord

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom