Innovasjon Norge

Gir 100 millioner til Finnfjord

Del

Styret i Innovasjon Norge har besluttet å støtte Finnfjord AS med inntil 100 millioner kroner for å bidra til mål om CO2-fri produksjon av ferrosilisium.

Foto: Finnfjord AS
Foto: Finnfjord AS

– Innovasjon Norge vil gi Finnfjord inntil 40 millioner kroner i tilskudd og inntil 60 millioner kroner i lån til investering i nytt renseanlegg for røykgass fra ferrosilisiumproduksjon for å fange CO2, samt industrikai med tilhørende utstyr, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

- Finnfjord er et visjonært og framtidsrettet smelteverk. Vi er glade for å kunne bidra til deres mål om CO2-fri produksjon, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Finnfjord er et privat familieeid smelteverk for ferrosilisium på Finnsnes i Senja kommune, og er en av Europas ledende produsenter av ferrosilisium, som er nødvendig i produksjonen av stål.

Finansieringen fra Innovasjon Norge skal bidra til å realisere målet om CO2-nøytral produksjon, og legge grunnlaget for ny næringsvirksomhet med høyt verdiskapingspotensial på industriområdet ved smelteverket.

Utvikling av ny industri: Fra CO2 til alger og metanol

I 2014 inngikk Finnfjord et samarbeid med Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) om utvikling av algeproduksjon basert på CO2 fra røykgass og lys (AlgOpti-prosjektet). Prosjektet har utviklet seg fra lab-forsøk til at det nå er klart for industriell oppskalering. I 2021 fikk bedriften 44,5 millioner kroner gjennom Grønn Plattform.

- Finnfjord står bak en viktig og spennende satsing på industriell produksjon av alger. Som ingrediens i fiskefôr kan algene bidra til å kutte utslippene fra norsk fôrproduksjon og dermed gjøre havbruksnæringa mer bærekraftig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Finnfjord legger også til rette for en ny planlagt fabrikk ved anlegget som skal produsere metanol til drivstoff, basert på CO2 fra produksjonen av ferrosilisium.

En forutsetning for disse etableringene er at røykgassen fra smelteverket blir renset for uønskede gasser som svoveldioksid og nitrogenoksid, og at CO2 kan fanges og konsentreres. Utgangspunktet for etableringen vil være en årlig tilgang på 300 000 tonn renset og konsentrert CO2. Algeproduksjon forventes å benytte 150 000 tonn, så sammen med metanolproduksjonen vil Finnfjord oppnå visjonen om å bli CO2-nøytral.

- Prosjektet er en avgjørende investering for rensing av røykgass fra ferrosilisiumproduksjonen og utvikling av to nye, betydelige industrivirksomheter i Troms og Finnmark; industriell produksjon av alger som ingrediens i blant annet fiskefôr og produksjon av metanol til drivstoff. Begge disse tiltakene forutsetter tilgang på renset og konsentrert CO2 fra smelteverket, sier Geir-Henning Wintervoll, administrerende direktør i Finnfjord.

Støttes med tre virkemidler

Totalt investeringsbehov for renseanlegget og industrikai med utstyr er beregnet til 802 millioner kroner. Finnfjord får nå delvis finansiering fra Innovasjon Norge gjennom tre ulike virkemidler: Et lavrisikolån på inntil 60 millioner kroner, et distriktsrettet investeringstilskudd for store miljøvennlige prosjekter på inntil 20 millioner kroner og et distriktsrettet bedriftsutviklingstilskudd på inntil 20 millioner kroner.

- Finnfjord er utrolig glad og stolt over at Innovasjon Norge har besluttet å støtte dette viktige miljøprosjektet med 40 millioner kroner. Finnfjord tar med dette et stort og viktig steg i ferden mot å bli CO2-nøytralt. Imidlertid er dette et veldig krevende prosjekt for Finnfjord, ettersom dette prosjektet isolert sett er en ren utgiftspost. Vi er helt avhengig av slik støtte for å realisere prosjektet, sier Wintervoll.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Finnfjord AS
Foto: Finnfjord AS
Last ned bilde
Foto: Finnfjord AS
Foto: Finnfjord AS
Last ned bilde
Foto: Finnfjord AS
Foto: Finnfjord AS
Last ned bilde
Foto: Finnfjord AS
Foto: Finnfjord AS
Last ned bilde
Foto: Finnfjord AS
Foto: Finnfjord AS
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom