Generalforsamling: Nytt styremedlem i Norske tog AS

Del

– Norske tog forvalter store verdier og håndterer viktige strategiske og finansielle prosesser knyttet til anskaffelse, eierskap og forvaltning av togmateriell. Jan Morten Ertsaas er valgt som nytt medlem i selskapets styre. Hans brede og lange erfaring vil bidra til å styrke arbeidet med disse prosessene i selskapet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

På dagens generalforsamling i Norske tog ble Jan Morten Ertsaas valgt inn som nytt aksjonærvalgt styremedlem, mens styreleder Annette Malm Justad og styremedlemmene Espen Opedal og Marianne Abeler ble gjenvalgt.

Jan Morten Ertsaas (1963, Trøndelag) er utdannet sivilingeniør fra NTH/NTNU. Han har i hele sin yrkeskarriere hatt stillinger innen områdene prosjekt- og risikostyring, både i offentlige og private selskap. Ertsaas har erfaring innen anskaffelser og er godt kjent med statens kvalitetssikringsordning. Siden 2018 har han vært administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK). Før det har Ertaas vært investeringsdirektør i Investinor og CEO og Managing Director i Safetec. Ertsaas er også styremedlem i Ren Røros, Wiseline og i diverse datterselskaper av SNSK. konserninterne døtre i SNSK.

Les mer om virksomheten til Norske tog AS her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom