Samferdselsdepartementet

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS

Del

– Avinor ivaretar samfunnskritisk infrastruktur, og har under pandemien sørget for en sikker og stabil drift. Selskapet står imidlertid fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Avinor forvalter ressursene sine på en mest mulig effektiv måte og legger til rette for effektiv drift. Med Inger Lise Strøm som nytt styremedlem får styret tilført relevant erfaring fra arbeid med finans- og økonomistyring på styre- og ledelsesnivå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

På dagens generalforsamling i Avinor ble Inger Lise Strøm valgt inn som nytt styremedlem, mens styreleder Anne Carine Tanum og styremedlemmene Ola H. Strand og Linda Bernander Silseth ble gjenvalgt for to år.

Inger Lise Strøm (1971, Nordland) er utdannet siviløkonom fra BI. Strøm har lang erfaring med finans- og kapitalstyring, risikostyring og økonomistyring. Hun har blant annet vært direktør for finansstyring i Sparebank 1 Helgeland (2005-2014) og CFO/økonomidirektør i Helgeland Kraft (2014-2021). Hun har fra 2009 vært nestleder i styret i Helse Nord RHF, hvor hun også er leder av styrets revisjonsutvalg.

Om Avinor
Avinor ble etablert som et statsaksjeselskap i 2003 ved omdanning av forvaltningsbedriften Luftfartsverket. Avinor har ansvaret for 43 lufthavner og driver en samlet flysikringstjeneste for den sivile og militære luftfarten.

Staten er eier i Avinor AS for å ivareta drift og utvikling av et landsomfattende nett av lufthavner samt sivil og militær flysikringsvirksomhet. Statens mål som eier er kostnadseffektiv og sikker drift og utvikling av statlige lufthavner og flysikringsvirksomhet. Staten eier 100 prosent av Avinor.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom