Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS

Del

- Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Rolf G. Roverud (1958, Rogaland) ble valgt som nytt styremedlem på ordinær generalforsamling 21. juni i år, mens Eli Skrøvset ble gjenvalgt som styremedlem.

Strategisk og industriell profil
Roverud har lang leder- og styreerfaring, blant annet fra flere selskaper innenfor samferdselssektoren. Han er i dag administrerende direktør for jernbaneentreprenørselskapet Infranord AS og har tidligere vært konsernsjef i Scana Industrier ASA og hatt flere ledende stillinger i Vygruppen AS (tidligere NSB AS) og Norsk Hydro ASA/Saga Petroleum. Roverud har tidligere vært styreleder i blant annet Nye Veier AS, hvor han var med fra etableringen av selskapet. Han har bred erfaring med omstilling av selskaper, og har arbeidet med organisasjons-, strategi- og forretningsutvikling i både statlige og privateide selskaper.

Styret har med dette fem aksjonærvalgte styremedlemmer (styrets leder Anne Carine Tanum, nestleder Ola H. Strand, Linda Bernander Silseth, Eli Skrøvset og Rolf G. Roverud) og tre ansattvalgte styremedlemmer (Olav Aadal, Bjørn Tore Mikkelsen og Heidi Sørum).

Om Avinor AS
Avinor eier, driver og utvikler et landsomfattende nett av lufthavner for sivil luftfart og en samlet flysikringstjeneste for både sivil og militær luftfart. Statens begrunnelse for eierskapet er å ivareta drift og utvikling av et landsomfattende nett av lufthavner samt sivil og militær flysikringsvirksomhet. Statens mål som eier er kostnadseffektiv og sikker drift og utvikling av statlige lufthavner og flysikringsvirksomhet. Staten eier 100 prosent av Avinor.

For flere opplysninger - se:

  • Samferdselsdepartementets nettside om Avinor AS

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom