Samferdselsdepartementet

Generalforsamling: Nye styremedlemmer i Spordrift AS

Del

- Med valg av to nye styremedlemmer er styret i Spordrift komplett. Et kompetent og engasjert styre kan sammen ta fatt på oppgavene som venter dem. En av de viktigste oppgavene kommer til å være den gradvise konkurranseutsettingen av Spordrifts virksomhet knyttet til drift og vedlikehold av infrastrukturen på jernbanen. Målet med dette grepet er bedre drift og vedlikehold, samtidig som vi får mer jernbane for felleskapets midler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto:Samferdselsdepartementet
Foto:Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet overtok eierskapet i Spordrift fra Bane NOR 22. januar i år. Styret besto da av to aksjonærvalgte styremedlemmer. Eli Giske ble innstilt som styreleder på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med overtakelsen av selskapet.

Christine Flataker Johannessen og Tore Olaf Rimmereid ble valgt til styremedlemmer på ordinær generalforsamling 26. april. Styret har med dette fem aksjonærvalgte styremedlemmer (Eli Giske, Christine Flataker Johannessen, Tore Olaf Rimmereid, Anita Meidell og Lasse Bardal) og tre ansattevalgte styremedlemmer (Janina Hortman, Ola Rune Kleiven og Tor Raymond Halvorsen).

Vil bidra med viktige perspektiver 
Eli Giske (f. 1964, Viken) er siviløkonom fra Oslo Handelshøyskole. Hun har sin kjernekompetanse innen finans og virksomhetsstyring, og omfattende ledererfaring fra teknologi- og infrastrukturselskaper, både under statlig og privat eierskap. Giske driver i dag egen virksomhet med konsulent- og rådgivningsoppdrag innen økonomi- og virksomhetsstyring. Giske har bred styreerfaring, og er i dag blant annet styreleder i Sykehusapotekene HF og nestleder i Nye Veier AS.

- Eli Giske har solid og relevant styreerfaring fra selskaper under omstilling fra forvaltning til forretning. Hun har også relevant bakgrunn fra selskaper i etableringsfasen med krav til lønnsom drift. Sammen med de øvrige styremedlemmene vil Giske bidra med viktige perspektiver til Spordrifts virksomhet, som nå blir konkurranseutsatt, sier samferdselsministeren.

Christine Flataker Johannessen (1983, Vestland) er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har lang ledererfaring fra kollektivtransportsektoren og er i dag administrerende direktør for Tide Buss AS.

Tore Olaf Rimmereid (f. 1962, Oslo) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Rimmereid har bred styreerfaring, blant annet som styrets nestleder i DNB, og har hatt flere lederstillinger innen både privat og offentlig virksomhet.

Lasse Bardal (f. 1956, Trøndelag) og Anita Meidell (f. 1967, Vestland) ble valgt inn i styret i 2020. Bardal har lang drifts- og bransjeerfaring fra luftfartssektoren og Meidell har betydelig kompetanse innen blant annet virksomhetsstyring.

Om Spordrift
Spordrift AS ble etablert 1. juli 2019 som følge av at Bane NOR SF – som en del av regjeringens jernbanereform - skal konkurranseutsette drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Eierskapet til Spordrift ble overført til Samferdselsdepartementet i januar for å sikre konkurranse på likeverdige vilkår om drift- og vedlikeholdstjenestene.

Spordrift AS er Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen, med om lag 1 300 ansatte.For flere opplysninger - se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto:Samferdselsdepartementet
Foto:Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Alvorleg kostnadsauke i InterCity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad11.5.2021 10:48:33 CEST | Pressemelding

– På grunn av krevjande grunnforhold med store førekomstar av kvikkleire kjem det pågåande InterCity-prosjektet gjennom Moss til å bli vesentleg dyrare enn planlagt. Den sannsynlege sluttkostnaden er no på 14,9 milliardar kroner. Kostnadsramma på 17,9 milliardar kroner tek omsyn til uvisse om kostnadane i prosjektet. Det er alvorleg med ein auke i kostnadsramma på 70 prosent, men planlagde forbetringar i togtilbodet er avhengig av at prosjektet blir fullført, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Namsosbanen og strekninga Røste-Dokka på Valdresbanen tas ut av det nasjonale jernbanenettet11.5.2021 10:45:00 CEST | Pressemelding

– Det har ikkje vore togtrafikk på Namsosbanen og på Valdresbanen mellom Røste og Dokka på fleire år. Desse strekningane er i svært dårleg forfatning, og det er kostnadskrevjande å setje dei i køyrbar stand. Då er det betre å ta strekningane ut av det nasjonale jernbanenettet, slik at areala kan bli frigjevne til andre formål enn togtrafikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom