Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese lanserer handlingsplan for økt mangfold

Del

Kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese lanserer i dag en 10-punkts handlingsplan for økt mangfold i selskapet.

- I Geelmuyden Kiese har vi jobbet for mangfold i selskapet helt siden starten i 1989 fordi mangfold er en forutsetning for god kreativitet. Dessuten er mangfold lønnsomt. Den siste tids debatt rundt teamet har vist at vi trenger tydeligere retningslinjer internt for å sikre økt mangfold i selskapet, sier CEO Hans Geelmuyden.

Partnerskapet i GK lanserer derfor i dag onsdag 8. juli 10 konkrete tiltak som skal sikre økt mangfold i selskapet, og styrke GK som det viktigste kommunikasjonsbyrået i Skandinavia.

- I Geelmuyden Kiese arbeider vi for et åpent samfunn. Vi vet at bedre informasjon gir bedre beslutninger og bedre samfunn. Som kommunikasjonsrådgivere for noen av verdens og Skandinavias største samfunnsformende virksomheter og organisasjoner har vi et særlig ansvar for å fremme løsninger som speiler og styrker samfunnet vi er en del av, og kommer derfor med ti konkrete tiltak;

10 tiltak for økt mangfold

 GK setter iverksetter følgende tiltak for å styrke mangfoldet i organisasjonen:

  1. Formulerte mål. Som en del av det løpende strategiarbeidet vil GK utvikle en overordnet mangfoldstrategi og fastsette mål for mangfold i GK. Herunder kjønn, etnisitet, seksuell orientering og alder.
  2. Økt datagrunnlag og rapportering. For å styrke en mer målrettet og datadrevet tilnærming til arbeidet med inkludering og mangfold, skal GK inkludere måling av inkludering og mangfold i våre årlige vurderinger av arbeidsplassen. Dataene skal inkluderes i GKs årsrapport.
  3. Upartiske jobbannonser. Alle jobbannonser sjekkes for språklige utilsiktede bias innen de publiseres. Vurderingene baseres på tilgjengelig kunnskap på området. 
  4. Vi oppfordrer alle til å søkeAlle jobbannonser tillegges et avsnitt som oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke på stillingene uansett kjønn, etnisitet, alder, handicap og seksuell orientering. 
  5. Anonyme søknaderAlle mottatte søknader skal anonymiseres før vurdering og innkallelse til førstegangsintervju. Anonymiseringen skal minimere ubevisst partiskhet og sikre at utvelgelse skjer kun på grunnlag av erfaring og kompetanse.
  6. Fra “culture fit” til “culture add”.Med inspirasjon fra Google skal vi også evaluere kandidatens potensielle bidrag til kulturen. I GK har vi alltid tilstrebet mangfold på nivå med det man finner i Mos EisleysCantina i Star Wars. Dette er initiativer som skal hjelpe oss å nå det nivået. 
  7. Ledelsestrening og utdannelse. Vi øker vår investering i lederutdannelse og trening som vektlegger inkludering og ledelse av medarbeidere med ulike bakgrunner og kompetanser.
  8. Mangfoldsansvarlig. Mangfold blir til et særskilt ansvarsområde under HR i GK. Den ansvarlige for mangfold i hvert land vil rapportere direkte til landsledelsen og få det overordnede ansvar for implementeringen av de nye tiltakene på GKs kontorer.
  9. Mangfold i team. Vi fastsetter prinsipper for mangfold på kundeoppdrag og stiller i større kundeforhold krav om variasjon i forhold til alder, kjønn og bakgrunn på teamet.
  10. Whistleblower-ordning. Vårt eksisterende whistleblower-system for innmelding av mobbing og sjikane på arbeidsplassen utvides, så det også omfatter bekymringer om inkludering og mangfold. Det tydeliggjøres i personalhåndboken hvordan medarbeidere trygt kan rette eventuelle bekymringer videre til enten nærmeste leder eller de medarbeidervalgte representantene. 

Kontakter

Om Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese
Geelmuyden Kiese
Sommerrogata 13-15
0255 Oslo

481 88 800http://www.geelmuyden-kiese.no

Geelmuyden Kiese er i dag Skandinavias største kommunikasjonsbyrå med kontorer i København, Oslo, Bergen og Stockholm, totalt 140 medarbeidere. Globalt er GK eksklusiv Skandinavisk partner med Ketchum som er verdens 4. største PR-nettverk, og med FTI som er ett av de største fagmiljøene på public-affairs. Kundelisten ligger åpen på selskapets websider. Hans Geelmuyden eier 90% av aksjene i GKG. De resterende aksjene er eiet av partnerne Margrethe Geelmuyden, Svein Roger Selle, Geir Ove Harnes, Petter Herming, Karne Lykkebo, Mikkel S. Bendtsen, Christian Grønning, Johan Brandt, Simon Wallin og Marit Høvik Hartmann.

Følg saker fra Geelmuyden Kiese

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Geelmuyden Kiese på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Geelmuyden Kiese

Geelmuyden beklager2.7.2020 13:11:42 CESTPressemelding

Det pågår en viktig debatt om etnisk enfold i norsk medie-, reklame og kommunikasjonsbransje. Jeg kom i den sammenheng med en kommentar til bransjebladet Kampanje den 15. juni, og en annen kommentar på Facebook den 21. juni. Jeg erkjenner at begge kommentarene er rasistiske. Uttalelsen om “kebabnorsk” er rasistisk på grunn av sammenhengen uttalelsen ble fremsatt i. Begge uttalelsene er for øvrig beklaget gjentatte ganger. Ettersom ikke alle har fått med seg beklagelsene, følger min offisielle beklagelse her; “Jeg beklager på det sterkeste begge kommentarene, og er svært lei meg for den smerte og det ubehag kommentarene har skapt. Semantikk og språk er viktig fordi gale ord skaper fordommer. Fordommer i sin tur kan føre til hat og vold. Jeg anerkjenner at kommentarene mine var skadelige, ufølsomme og uakseptable. Jeg forstår at jeg som opinionsleder har et stort ansvar for å fremme mangfold gjennom både ord og handling, og lover i fremtiden å avstå fra rasistiske ytringer”. Samtidig ber

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom