Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Gass- og strømprisene i Europa driver prisen opp i sørlige Norge

Del

Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 33): I forrige uke økte gass- og kraftprisene i Europa, på grunn av usikkerhet rundt gassforsyningen framover. Gassprisene driver opp strømprisene i Europa, og bidrar til økte priser i sørlige Norge.

Kraftproduksjonen og forbruket i sørlige Norge er for tiden på et lavt nivå. I uke 33 gikk forbruket noe ned, mens produksjonen gikk litt opp.

- Kraftflyten fra det sørlige Norge er fortsatt lav, men har gått noe opp fra forrige uke. De viktigste årsakene er mer produksjon av vindkraft og mer kapasitet i overføringen fra Midt-Norge, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

Magasinfyllingen øker

Fyllingsgraden for hele landet økte noe i løpet av forrige uke. Også for det sørlige Norge gikk fyllingen litt opp, men for Sørvest-Norge (NO2) er magasinfyllingen uendret.

Vil følge opp produsentene

Det produseres for tiden svært lite vannkraft fra magasiner som kan lagres gjennom vinteren i det sørlige Norge. Rapporten for forrige uke viser likevel en liten økning i produksjon fra uka før.

- Vi kommer til å kontakte de aktuelle selskapene og se nærmere på hva økningen skyldes. Det er viktig at produksjonen fra magasiner i sørlige Norge der det kan lagres vann, nå holdes svært lav. Det vil bidra til økt fyllingsgrad og styrket forsyningssikkerhet, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

Rapportering fra produsentene 

Kraftsituasjonen framover
Vi er i en tid på året der magasinfyllingen normalt øker. Det er variasjoner fra uke til uke. Videre utover høsten blir nedbøren viktig. 

Mye kan endre seg de neste månedene: det kan komme mye nedbør gjennom høsten, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene holder tilbake vannet vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

På www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:
- Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
- Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
- Fakta om strømstøtteordningen
- Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Om rapporteringsordningen

NVE har etablert en rapporteringsordning der kraftprodusenter i det sørlige Norge skal innrapportere sin ukentlige vannkraftproduksjon. Formålet er få bedre oversikt over produksjon av vannkraft som kan lagres til vinteren og bidra til økt forsyningssikkerhet. Rapporten blir publisert sammen med kraftsituasjonsrapporten hver onsdag kl. 14.00.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom