Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Går videre med oppdatering av 98 kvikkleiresoner på Romerike

Del

Høsten 2021 utførte NVE en kartlegging for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i kommunene Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum. Befaringsrapportene er klare, og disse danner grunnlag for at NVE nå går videre med forenklet utredning av totalt 98 kvikkleiresoner.

Befaringer høsten 2021. Foto: NVE
Befaringer høsten 2021. Foto: NVE

- Befaringene som er gjort til nå gir viktig bakgrunnsinformasjon med hensyn til erosjon i de ulike sonene. Konkret oppdatering av de ulike kvikkleiresonene gjøres først etter nærmere grunnundersøkelser og utredning, som vil starte opp høsten 2022, sier prosjektleder Ingrid Havnen i NVE. Dette er i tråd med planene vi har lagt for kartleggingen i de tre kommunene.

De 98 kvikkleiresonene som er valgt ut er basert på innhenting av grunnlagsdata og terrengdata, erosjonsbefaringene​ og innledende grunnundersøkelser. 22 soner befinner seg i Gjerdrum, 40 soner er i Nannestad og de resterende 36 ligger i Ullensaker.

- Det er ulike kriterier som er lagt til grunn for å trekke ut disse konkrete kvikkleiresonene. Blant annet tidligere definert faregrad og hvor mye erosjon som er kartlagt underveis i befaringene. Det er kun soner med bebyggelse som prioriteres, forklarer Havnen.

NVE har lyst ut en konkurranse for en forenklet soneutredning, som omfatter grunnundersøkelser, vurderinger og stabilitetsberegninger i 2022 og 2023. Det er forventet at en sluttrapport vil foreligge høsten 2023 / vinteren 2024.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Befaringer høsten 2021. Foto: NVE
Befaringer høsten 2021. Foto: NVE
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom