Medietilsynet

Fylte ikke kravene til innhold, men kan likevel få tilskudd: Medieklagenemnda ber Medietilsynet vurdere om Nett.no skal få dispensasjon

Del

Medieklagenemnda er enig med Medietilsynet i at Nett.no ikke oppfylte kravene som stilles til innhold for å få produksjonstilskudd i 2019, men har likevel bedt Medietilsynet vurdere om publikasjonen skal få dispensasjon fra reglene. – Vi er fornøyd med at klagenemnda støtter våre innholdsvurderinger. Nå skal vi gjøre en ny vurdering av om det er grunnlag for dispensasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Medieklagenemnda mener at kravene til formål er oppfylt, men deler Medietilsynets vurdering av at publikasjonen ikke fyller kravene til innhold og dermed ikke kvalifiserer for produksjonstilskudd, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
– Medieklagenemnda mener at kravene til formål er oppfylt, men deler Medietilsynets vurdering av at publikasjonen ikke fyller kravene til innhold og dermed ikke kvalifiserer for produksjonstilskudd, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet

Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene. Formålet med ordningen er å legge til rette for den brede samfunnsdebatten, og å holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.

Klagenemnda mener formålet, men ikke kravet til innhold, er oppfylt

For å få støtte må hovedformålet med publikasjonen være å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmenheten. I tillegg må publikasjonen ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

– Medietilsynets vurdering da søknaden ble behandlet, var at Nett.no ikke fylte formåls- og innholdskravene. Analysene av innholdet viste at avisen etter vår vurdering hadde for lite kommentar- og debattstoff, og at publikasjonen heller ikke hadde tilstrekkelig tematisk bredde. Medieklagenemnda mener at kravene til formål er oppfylt, men deler Medietilsynets vurdering av at publikasjonen ikke fyller kravene til innhold og dermed ikke kvalifiserer for produksjonstilskudd, sier Velsand.

Nemnda ber Medietilsynet vurdere om det er grunnlag for dispensasjon

Nett.no søkte om produksjonstilskudd og fikk avslag fra Medietilsynet både i 2019 og i 2020. Avisen har klaget på begge vedtakene. Det er klagen for 2019 Medieklagenemnda nå har behandlet. Nett.no har også klaget på avslaget i 2020, men Medietilsynet har ventet med å behandle denne klagen til klagen fra 2019 var ferdig behandlet.

– Klagenemndas vedtak innebærer at Medietilsynet nå må behandle saken fra 2019 på nytt for å se om det er grunnlag for dispensasjon. Det er naturlig å vektlegge klagenemndas vedtak også når vi skal behandle klagen på avslaget fra 2020, sier Velsand.

Vedtaket om avslag sendes tilbake til Medietilsynet

Medietilsynet kan etter forskriften gi dispensasjon der det er nødvendig for å opprettholde konkurransen på utgiverstedet eller for å sikre driften av et nyhets- og aktualitetsmedium i et marked som er for lite til å være bærekraftig. Medieklagenemnda begrunner sitt vedtak med at Medietilsynets dispensasjonsvurdering bygger på en for snever forståelse av denne bestemmelsen. Nemnda har derfor kommet til at vedtaket om avslag må sendes tilbake til tilsynet.

– Klagenemndas avgjørelse betyr ikke automatisk at Medietilsynets vedtak blir omgjort, slik at Nett.no får produksjonstilskudd. Men vi skal nå gjøre en ny vurdering av om det er grunnlag for å gi dispensasjon, med bakgrunn i en videre forståelse av dispensasjonsmulighetene i forskriften, sier Velsand.

Nett.no mente også at Medietilsynet hadde gjort en rekke saksbehandlingsfeil, men Medieklagenemnda avviser i all hovedsak dette. Det eneste punktet der klagenemnda gir Nett.no medhold, er at publikasjonen burde fått tilsendt en oversikt over hvordan innholdet var kodet før tilsynet fattet sitt vedtak.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Medieklagenemnda mener at kravene til formål er oppfylt, men deler Medietilsynets vurdering av at publikasjonen ikke fyller kravene til innhold og dermed ikke kvalifiserer for produksjonstilskudd, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
– Medieklagenemnda mener at kravene til formål er oppfylt, men deler Medietilsynets vurdering av at publikasjonen ikke fyller kravene til innhold og dermed ikke kvalifiserer for produksjonstilskudd, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom