Fagforbundet

FULL SEIER FOR FAGFORBUNDET I HØYESTERETT – ARBEIDSTAKERES KRAV PÅ ETTERBETALING STYRKET

Del

I dom avsagt 15. oktober 2019 slår Høyesterett enstemmig fast at en avlaster skal ha etterbetalt alle ytelser som følger av lov, tariffavtale og pensjonsregler minst tre år tilbake i tid fra saksframlegg.

Fagforbundets mål er at alle som utfører arbeid skal være en del av det regulerte og organiserte arbeidslivet. Tvisten oppstod som en følge av Fagforbundets langvarige og omfattende arbeid med å omklassifisere oppdragstakere til arbeidstakere innenfor helse- og omsorgstjenester spesielt og i arbeidslivet generelt.

Dommen får stor betydning for hele det norske arbeidslivet. Det er gjennom Høyesteretts dom avklart at arbeidsgivere som bryter loven må forvente betydelige etterbetalingskrav fra berørte arbeidstakere.

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var hvor langt tilbake en arbeidstaker, som feilaktig har vært klassifisert som oppdragstaker, kan kreve etterbetaling av opptjente økonomiske ytelser.

Høyesterett uttaler i en prinsipiell og klar dom, at det i slike tilfeller ikke er grunnlag for å etablere passivitetsregler utover foreldelseslovens regler på tre år. Den aktuelle arbeidstakeren får etterbetalt om lag 150 000 kroner og blir etterinnmeldt i kommunens tjenestepensjonsordning.

Nøkkelord

Kontakter

Spørsmål kan rettes til:

Advokat Børge Benum, Fagforbundet. Tlf 91 15 71 19
Advokat Kjetil Edvardsen, Tenden Advokatfirma, tlf 91 30 87 43

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte15.4.2020 16:22:42 CESTPressemelding

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom