KS

Full korona-kompensasjon til hver fylkeskommune!

Del

Stortinget må garantere full kompensasjon til fylkeskommunene både for 2020 og i 2021, slik at fylkene kan fortsette med å være aktive redskap for å holde oppe sysselsetting gjennom drift og investeringer i veg og skolebygg, drive klimaomstilling og holde hjulene igang, skriver alle fylkesordførere og -rådsledere i brev til Stortinget.

- Det er viktig at hver enkelt fylkeskommune får dekket sine merutgifter og mindreinntekter. Det gjelder også dekning av merutgifter til smittevern og vikarutgifter og øvrige inntektstap, sier Tore O. Sandvik. Foto: Shutterstock
- Det er viktig at hver enkelt fylkeskommune får dekket sine merutgifter og mindreinntekter. Det gjelder også dekning av merutgifter til smittevern og vikarutgifter og øvrige inntektstap, sier Tore O. Sandvik. Foto: Shutterstock

- I høst skal fylkeskommunene forberede og vedta budsjetter for 2021. Vi må ha sikkerhet for at inntektstap og merutgifter som følge av koronapandemien dekkes fullt ut fra staten både i inneværende år og neste år. Alternativet blir ellers å kutte i driftsbudsjettene til videregående skoler, veivedlikehold og kollektivtransport, og utsette nye viktige prosjekter, sier leder av fylkesordførerkollegiet, Tore O. Sandvik.

Det er så langt i 2020 bevilget like over tre milliarder kroner til kompensasjon for inntektstapet i kollektivtransporten. Tall fra fylkeskommunene tyder på at dette i hovedsak vil kunne dekke inntektstapet for sektoren samlet i inneværende år, forutsatt at ikke smittesituasjonen forverres i høst. For den enkelte fylkeskommune har imidlertid kompensasjonsgraden variert som følge av fordelingsmodellen som er benyttet.

- Det er viktig at hver enkelt fylkeskommune får dekket sine merutgifter og mindreinntekter. Det gjelder også dekning av merutgifter til smittevern og vikarutgifter og øvrige inntektstap, sier Tore O. Sandvik.

I brevet til Stortinget oppfordres også partigruppene til å legge inn midler til økt vedlikehold av fylkesveier, forsterke satsingen på kompetansehevende tiltak og på fylkeskommunale virkemidler for distrikts- og regionsutvikling i statsbudsjettet 2021.

- Fylkeskommunene har evne til å handle raskt, basert på lokal og regional kunnskap, samhandle med partene i arbeidslivet og forberede og effektuere politiske vedtak. Dette må bli en viktigere del av den nasjonale bekjempelsen av de økonomiske skadevirkningene av koronapandemien, samt i den grønne omstillingen av samfunnet, sier Tore O. Sandvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Det er viktig at hver enkelt fylkeskommune får dekket sine merutgifter og mindreinntekter. Det gjelder også dekning av merutgifter til smittevern og vikarutgifter og øvrige inntektstap, sier Tore O. Sandvik. Foto: Shutterstock
- Det er viktig at hver enkelt fylkeskommune får dekket sine merutgifter og mindreinntekter. Det gjelder også dekning av merutgifter til smittevern og vikarutgifter og øvrige inntektstap, sier Tore O. Sandvik. Foto: Shutterstock
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom