Mattilsynet

Fugleinfluensa er påvist hos en villfugl i Rogaland

Del
Det er funnet fugleinfluensa hos en viltlevende kortnebbgås i Sandnes. Fugleinfluensa utgjør først og fremst en risiko for fugler da den er svært smittsom mellom fugler. Konsekvensene ved smitte fra villfugl til fjørfe kan gi svært alvorlig konsekvenser for fjørfenæringen. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

-Vi ber alle som ser døde fugler om å varsle oss slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Samtidig ber vi om at ingen tar på syke og døde fugler, da disse kan ha andre smittestoffer med seg som for eksempel salmonella, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som er påvist er av typen H5N8, som er høypatogen. Det vil si at den kan gi mer alvorlig sykdom hos fugl enn en lavpatogen variant.

Prøven er analysert ved Veterinærinstituttet.

Hold hønene innendørs

Mattilsynet kommer til å innføre et portforbud for fjørfe i enkelte deler av landet. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være under tak, dette for å hindre smitte fra ville fugler. Dette vil innføres i løpet av de neste dagene.

Inntil dette er på plass ber vi alle som har fjørfe om å selv ta ansvar, og holde fuglene innendørs eller under tak for å minimere kontakt mellom ville fugler og tamfugler. Taket skal være tett for å beskytte mot avføring fra villfugler.

Portforbudet vil i første omgang gjelde for fjørfe langs hele kysten fra og med Østfold til og med Rogaland.

- Den kommersielle fjørfenæringen i disse områdene bør sikre seg mot mulig smitte ved å holde ender og andre fjørfe innendørs inntil videre, sier Tronerud.

Meld fra om du ser døde fugler eller om du har økt dødelighet i besetningen din

 -Vi er avhengig av tips fra publikum for at vi tidlig skal kunne fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Norge. Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) oppfordrer vi deg til å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Vi vil da vurdere om kadaveret egner seg for prøvetakning for å undersøke om fugleinfluensa kan være dødsårsaken. Sannsynligheten for å finne smitta fugler vil være størst i områder som trekkfugler benytter som rasteplasser, sier Tronerud.

-Ved sterkt sykdomsfremkallende fugleinfluensa (høypatogen type) vil man kunne se høy dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer, i noen tilfeller ses også luftveissymptomer eller bevegelsesforstyrrelser som for eksempel lammelser (sentralnervøse symptomer). Dersom du ser slike symptomer hos fugler i flokken din ber vi deg kontakte Mattilsynet så raskt som mulig, sier Tronerud.

Utbrudd av fugleinfluensa i flere land i Europa denne høsten

Det er påvist fugleinfluensa fra både fjørfebesetninger og fra villfugl i flere europeiske land denne høsten, inkludert Danmark og Sverige. Utbruddet domineres av høypatogen fugleinfluensa A(H5N8). Det er dette viruset som nå for første gang er påvist hos fugl i Norge. Dette viruset har gitt omfattende utbrudd hos fugl i Europa også tidligere, men det er aldri påvist tilfeller av smitte til mennesker med dette viruset.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom