Naturviterne

Frykter svekkelse av klima- og naturhensyn i arealplanleggingen.

Del

Ber regjeringen stanse planlagt liberalisering av plan- og bygningsloven

Illustrasjonsfoto - Henningsvær i Lofoten. Foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne
Illustrasjonsfoto - Henningsvær i Lofoten. Foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne

Naturviterne mener regjeringen må stanse endringen av plan- og bygningsloven som åpner for mer bruk av dispensasjoner og enkeltsaksavvik i arealplanleggingen. Regjeringen sitt forslag innebærer at terskelen for å innvilge dispensasjoner i byggesaker blir lavere. Blir denne endringen vedtatt frykter Naturviterne en svekkelse av klima- og naturhensyn i arealplanleggingen.

 — Vi trenger arealplanlegging som er basert på kunnskap, fagkompetanse og åpne beslutningsprosesser med god medvirkning, ikke spredte vedtak om bygging fra sak til sak gjennom mer bruk av dispensasjoner. Våre medlemmer jobber daglig med bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging. Regjeringen må unngå å svekke tilliten til forvaltningen som skal sikre god areal- og ressursforvaltning, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

Plan- og bygningsloven er Norges viktigste lov for areal- og samfunnsplanlegging. Det er en lov som fordeler og omfordeler store økonomiske verdier i samfunnet gjennom vedtak om utbygging og omdisponering av areal. Landets lokalpolitikere gjør hver dag viktige vedtak om plan og bygg, for folk og fe.

Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling, og sikre at byggetiltak er i samsvar med lovgivningen. Hvor legger vi barnehagen, skolen, sykehuset, kulturhuset og gravlunden? Lokaliserer vi boligfeltet på et trygt sted der vi ikke er utsatt for flom og skred, får vi trygg skoleveg med den etterlengtede gang- sykkelvegen, blir matjorda og friområdet vårt beholdt eller bygget ned? Dette er spørsmål loven sikrer blir tatt hensyn til i saksbehandlingen.

Naturviterne fraråder regjeringens ønske om liberalisering av dispensasjonspraksis. Det samme gjør kommunenes egen organisasjon KS i sitt høringssvar. De mener at departementets forslag i svært liten grad vil øke et kommunalt handlingsrom. Den praktiske konsekvensen av forslaget vil først og fremst bli at betydningen av planinstituttet svekkes. Planinstituttet er et sentralt virkemiddel for utvikling av lokalsamfunnene, som uansett gir kommunene stort handlingsrom, og som også sikrer gode prosesser for bred innbyggerinvolvering.

Innbyggere og næringsliv trenger forutsigbarhet, helhet og langsiktig planlegging i kommune- og reguleringsplaner.

Nøkkelord

Kontakter

Morten WedegeForbundsleder Naturviterne

Tel:958 29 491

Bilder

Illustrasjonsfoto - Henningsvær i Lofoten. Foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne
Illustrasjonsfoto - Henningsvær i Lofoten. Foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne
Last ned bilde
Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne Foto: Kristoffer Marcussen
Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne Foto: Kristoffer Marcussen
Last ned bilde

Om Naturviterne

Naturviterne
Naturviterne
Keysers gate 5
0165 Oslo

22 03 34 00https://www.naturviterne.no/

Naturviterne organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Våre 7000 medlemmer jobber i alle sektorer for en bærekraftig samfunnsutvikling. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne. 

Naturviternes team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen. Vi hjelper også med karriere- og jobbsøkerspørsmål.

Følg pressemeldinger fra Naturviterne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturviterne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturviterne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom