Frende Forsikring

Frykter enorme flomskader

Del

Store snømengder smelter nå i fjellet etter den snørike vinteren. - Nå må folk ta grep for å sikre eiendommene sine. Hvis ikke kan det gå skikkelig galt i år.

Flomvarsel er sendt ut for store deler av landet. Her fra tidligere storflom i Trysil.
Flomvarsel er sendt ut for store deler av landet. Her fra tidligere storflom i Trysil.

Det sier kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen.

Stedvis i Sør- og Nord-Norge er det opptil 300 prosent mer snø enn normalt på denne tiden, og Norges vassdrags og enerigidirektoratet (NVE) har sendt ut farevarsel for flere områder. NVE sier det er stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord.

- Vi forbereder oss på mange vil trenge hjelp etter flomskader de neste ukene, men ved å ta grep før smeltingen setter inn for alvor kan du redde eiendommen din, sier Slettemoen.

Små marginer
Varmere vær, nedbør og enorme smømengder i fjellet er en perfekt kombinasjon for flommen.

- Smeltevannet når vassdrag som er mettet av vann fra før. Ofte skal det små nivåendringer til, for å gi store flomskader, sier Slettemoen. Mange steder stiger også grunnvannet betraktelig når flommen kommer.

Dette kan du gjøre selv
De som bor i flomutsatte områder har vært gjennom vårsmeltingen tidligere, men i år kan det bli verre enn normalen.

- Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet, sier Slettemoen i Frende Forsikring.

Hun anbefaler også at du rydder hage og tomt for alt som kan bli tatt av flomvannet. Og hold dører og vinduer til kjelleren lukket.

- Veigrøfter og stikkrenner går ofte helt eller delvis tette på grunn av kvister og annen tilgroing, og fordi rister foran inntak ikke blir rensket opp. Her har lokal beredskapsmyndighet, og hver enkelt forsikringstaker et ansvar for å begrense skade, sier hun.

Klar for ras av henvendelser
Hos Frende Forsikring rigger de seg for stor trafikk fra kunder som har fått vann i kjellere og oversvømte eiendommer.

- Takstfolk og oppgjørsavdeling hos oss sitter klare til å hjelpe. Når vannet renner inn har kundene våre et akutt behov for å vite at de får hjelp så fort som mulig. Når kunden får besøk fra oss dokumenterer vi skadene og setter i gang med skadebehandlingen med det samme, sier Slettemoen.

Forsikret mot naturskader
Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Det siste store flomåret registrerte Norsk Naturskadepool 6900 skader og utbetalte 940 millioner i erstatninger. Dette var i 1995.

TIPS: Gode råd ved flomfare

 • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring!
 • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
 • Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 • Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
 • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
 • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

TIPS: Gode råd ved flom

 1. Gjør det du kan for å begrense skaden.
 2. Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 3. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 4. Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 5. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 6. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 7. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 8. Rydd slam og gjør rent.
 9. Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 10. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømt - vurderes først uttørking før eventuell riving.
 11. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 12. Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.
  (Kilde: Finans Norge og Norsk Naturskadepool)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flomvarsel er sendt ut for store deler av landet. Her fra tidligere storflom i Trysil.
Flomvarsel er sendt ut for store deler av landet. Her fra tidligere storflom i Trysil.
Last ned bilde

Om Frende Forsikring

Frende Forsikring
Frende Forsikring
Jonsvollsgaten 2
5011 Bergen

55 15 36 00https://www.frende.no

Frende Forsikring har Norges mest fornøyde forsikringskunder og det beste skadeoppgjøret (EPSI 2020). Vi bryr oss litt ekstra om deg, ditt og dine! 

Helnorske Frende eies av solide sparebanker og brannkasser og har rådgivere landet rundt. Vi har over 300 ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og rundt 270.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen skadeforsikring og livsforsikring.