EU Fresh Choice

Frukt og grønt-tall: Nordmenn spiser kun tre av fem om dagen - ligger bak Europa

Del

Nedstengningstiltak fører til at nordmenn spiser mindre frukt og grønt. I år spiser vi i gjennomsnitt kun 3,2 porsjoner frukt og grønnsaker om dagen. Tallet plasserer Norge i bakleksa sammenlignet med anbefalingene og med europeiske naboland.

De årlige tallene for frukt- og grøntkonsum i Norge fra Opplysningskontoret for Frukt og Grønt(OFG),viste en kraftig nedgang i nordmenns forbruk av frukt og grønt da samfunnet stengte ned. Fra et gjennomsnittlig forbruk på 3,4 porsjoner frukt og grønt om dagen i 2018 og 2019, ble det redusert til 3,1 enheter i 2020. For 2021 er det en svak, men ikke signifikant oppgang til 3,2 porsjoner. Det er også stor forskjell mellom kjønnene, der særlig menn spiser mye mindre frukt og grønt sammenlignet med før pandemien.

- Tallene for 2020 viste at koronapandemien hadde stor innvirkning på hvor mye frukt, bær og grønnsaker hver enkelt av oss spiser. Mindre restaurantbesøk og bortfall av kantineordninger på arbeidsplassen som følge av hjemmekontor var viktige forklaringsfaktorer, uttalte analysesjef Tore Angelsen i OFG i en pressemelding.

Bak Europa

Kun 22 prosent av nordmenn spiser i 2021 «fem om dagen», som er anbefalt mengde frukt, bær og grønnsaker.Før pandemien lå dette på nesten 25 prosent. Til sammenligning er andelen i Storbritannia, Frankrike, Spania og henholdsvis 43 prosent, 40 prosent og 33 prosent. Og trenden går riktig vei: I perioden fra 2017 til 2021 har det vært en signifikant økning i andelen av befolkningen som spiser minst fem porsjoner om dagen.

Våre nærmeste naboland har sett en lignende utvikling som i Norge, og har et enda dårligere utgangspunkt. I Danmark er andelen 13 prosent og i Sverige 12 prosent i 2021. Begge land er kraftig ned i løpet av pandemien.

WHO harundersøkt hva som påvirker mengden frukt og grønteuropeere konsumerer, og har konkludert med at tilgangen på flotte, utstilte frukt og grønnsaker hele åretpåvirker positivtPå den andresidevisermangel på eller begrenset tilgang på frukt og grønnsaker, eksempelvis lite variasjoni butikkene ogdårlig kvalitetpå utvalget,rapporteres som hindringer forøktinntakav dissematvarene.
 

Tilgang på europeisk frukt og grønt kan være en avgjørende faktor som bidrar til å øke konsumet i Norge. Når norske produkter er ute av sesong, kan import fra våre europeiske naboland opprettholdekonsumet avfersk frukt og grønt. 

I en fersk rapport om nordmenns kosthold, peker Helsedirektoratet på gulrot, løk, tomat og salat er grønnsaksslagene med høyest forbruk i Norge de siste ti år. Bananere, ulike sitrusfrukter og epler er fruktslagene med høyest forbruk. Mesteparten av frukten og bærene som omsettes i Norge er importert.

- Vi går sakte, men sikkert i riktig retning når det gjelder grønnsaker. Når det gjelder frukt og bær går det ned. Der håper vi å klare å snu dette i tiden fremover, uttalte divisjonsdirektør Linda Granlund da Helsedirektoratet presenterte rapporten.

---

Mer informasjon om kampanjen «I LoveFruitand Veg from Europe»

Kampanjen har som formålå øke forbruket og bevisstheten om europeisk frukt og grønt i Norge, og vil være pågående i en treårs periode. Kampanjen er finansiert med bistand fra EU og er en del av EUs markedsføringspolitikk med navn"Enjoyit'sfrom Europe". Denne markedsføringspolitikken er vedtatt av EU-kommisjonen for å hjelpe sektorens fagfolk med å bryte seg inn i eller konsolidere internasjonale markeder,samtgjøre europeiske forbrukere mer bevisste på innsatsen fra europeiske bønder. For mer informasjon besøk kampanjenettstedet her:https://ilovefruitandvegfromeurope.com/no/

Følg oss på sosiale medier:

Facebook 

Instagram 

 

Se logo tilkampanjenher. 

Nøkkelord

Kontakter

Susanne Jorde Lunde, Prosjektleder i Norge, +47 919 21 509

Bilder

Om EU Fresh Choice

EU Fresh Choice