Roche Norge

Fremtidens kreftbehandling er persontilpasset – men det haster med å få på plass løsninger

Del

Hvert år får 35.000 nordmenn kreft. Antallet vil øke frem mot 2025. På flere områder er norsk kreftomsorg verdensledende, men uten rask handling risikerer vi å sakke akterut på et viktig område: persontilpasset diagnostikk og behandling. Det kreves et kollektivt taktskifte for at alle norske pasienter som trenger det kan få tilbud om persontilpasset behandling.

Ron Park, lege og global sjef for persontilpasset medisin i Roche, snakker på et frokostmøte i regi av Roche og Abelia. Han mener et godt offentlig-privat samarbeid er avgjørende for å få på plass gode løsninger for persontilpassede helsetjenester. Foto: Henrik Nilssen Dale
Ron Park, lege og global sjef for persontilpasset medisin i Roche, snakker på et frokostmøte i regi av Roche og Abelia. Han mener et godt offentlig-privat samarbeid er avgjørende for å få på plass gode løsninger for persontilpassede helsetjenester. Foto: Henrik Nilssen Dale

– Norge har svært gode forutsetninger. En sterk offentlig helsetjeneste, gode registre og biobanker, befolkningen er digitalt fremoverlent og økonomien god. Vi ser en stadig mer åpen holdning for samarbeid med private aktører, noe som vil kunne styrke tilgangen til medisinsk innovasjon for norske pasienter - og bidra til velferdssamfunnets bærekraft også fremover, sier Rajji Mehdwan, daglig leder i Roche Norge.

Roche, som er verdens største biotech-selskap, la denne uken frem en rapport om persontilpasset medisin, der utfordringer og muligheter på feltet blir beskrevet.

– Tempoet må settes opp og vi må handle nå, legger Mehdwan til.

I arbeidet med rapporten er flere sentrale personer intervjuet, blant annet stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkhol (Ap), administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF, helsedirektør Bjørn Guldvog, generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, i tillegg til ledende klinikere og bransjeeksperter. 

Norge er i ferd med å sakke akterut
Persontilpasset medisin representerer et paradigmeskifte i behandlingen av kreftpasienter. Over hele verden forbereder helsetjenester seg på skiftet, og stadig flere pasienter nyter godt av resultatene. Det er imidlertid enighet blant forskere, fagfolk og politikere om at innføringen av persontilpasset medisin går for sakte i Norge.

– Jeg er utålmodig. Vi må endre helsetjenesten slik at den settes i stand til å ta i bruk persontilpasset diagnostikk og behandling. For å lykkes trenger vi blant annet å få på plass verktøy for genetisk diagnostikk. Vi trenger strategisk samarbeid både med legemiddel- og teknologibedrifter, sier stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkhol (Ap).

Den ferske rapporten viser at vi trenger et kollektivt taktskifte for å gjøre persontilpasset medisin tilgjengelig for flere nordmenn i den offentlige tjenesten. 

– Vi må våge å tenke nytt. Bransjer og fagmiljøer som ikke før har jobbet sammen, må gjøre det. Et godt offentlig-privat samarbeid er avgjørende. Det har vi mange gode eksempler på verden over. Vi er klare til å bidra, sier Ron Park, lege og global sjef for persontilpasset medisin i Roche. 

Persontilpasset behandling på 1-2-3
Persontilpasset medisin flytter behandlingen fra «one size fits all» til skreddersøm for hver enkelt.

Gjennom å kombinere data fra blant annet genetiske tester, blodprøver og røntgen med bruk av moderne teknologi som stordataanalyser og kunstig intelligens, blir det mulig å stille presis diagnose og skreddersy behandlingen til den enkelte.

Det betyr at pasienter potensielt kan slippe behandling som ikke virker og få rett behandling raskere. Det kan redusere liggetid i sykehus. Det kan få oss raskere tilbake i arbeid. Det kan forlenge liv og gi færre seneffekter.

– Gjennom digitale stordataanalyser er det mulig å bearbeide og analysere dataene på nye måter. Vi settes i stand til å se sammenhenger og mønstre, som vi tidligere ikke har hatt forutsetninger for å se. Dette gir fantastiske muligheter – også for næringsutvikling. Det er et globalt kappløp med stort potensial for norsk næringsliv, sier Tarje Bjørgum, leder for bærekraft og helse i Abelia.

Han legger til:

– Men ingen aktør er i stand til å gjøre dette alene. Derfor må vi tenke nytt. Dersom norske pasienter skal få tilgang til denne innovasjonen, kan vi ikke operere i siloer, men må tenke utenfor boksen. Vi trenger både sterkt politisk lederskap - og et næringsliv som vil være med og løfte.   

Hva må til?
Roche peker i sin rapport på flere hinder, samtidig som selskapet beskriver seks konkrete handlingspunkter som kan bidra til det nødvendige taktskiftet.

– Målet er å utfordre, engasjere og skape debatt - og forhåpentligvis bidra til å gi fart og kraft på veien frem mot en persontilpasset helsetjeneste, sier Rajji Mehdwan og lister opp de seks punktene:

  1. Vi må fjerne barrierer og få på plass insitamenter
  2. Få på plass regionale implementeringsplaner
  3. Sette fart gjennom offentlig-privat samarbeid
  4. Etablere et eget foretak for persontilpasset medisin etter modell av «Nye veier»
  5. Se til andre land
  6. Nordisk samarbeid 

Les mer om rapporten her:

https://www.roche.no/no/forskning/persontilpasset-medisin.html 

Om Roche:
Roche er en global pioner innen legemidler og diagnostikk som fremmer medisinsk vitenskap og forbedrer menneskers liv. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen kreft, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling.

Siden grunnleggelsen i 1896 har Roche forsket etter bedre måter å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer på, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Selskapet har som mål å forbedre pasienters tilgang til medisinsk innovasjon ved å samarbeide med alle relevante interessenter.

Roche har utviklet 31 medisiner som inngår i Verdens helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamedisin og kreftmedisin. I 11 år på rad er Roche anerkjent helt i toppen av Dow Jones Sustainability Index blant selskaper innen legemidler, bioteknologi og livsvitenskap.

Roche har hovedkvarter i Basel, Sveits og har 94 000 medarbeidere i mer enn hundre land.

Kontakter

Hans Christian Hansson, direktør samfunnskontakt og kommunikasjon
tlf. 924 58 181
epost: hans_christian.hansson@roche.com

Caroline Lauritzen, kommunikasjonsrådgiver
tlf. 980 18 811
epost: caroline.lauritzen@roche.com

Bilder

Ron Park, lege og global sjef for persontilpasset medisin i Roche, snakker på et frokostmøte i regi av Roche og Abelia. Han mener et godt offentlig-privat samarbeid er avgjørende for å få på plass gode løsninger for persontilpassede helsetjenester. Foto: Henrik Nilssen Dale
Ron Park, lege og global sjef for persontilpasset medisin i Roche, snakker på et frokostmøte i regi av Roche og Abelia. Han mener et godt offentlig-privat samarbeid er avgjørende for å få på plass gode løsninger for persontilpassede helsetjenester. Foto: Henrik Nilssen Dale
Last ned bilde
Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol mener at helsetjenesten må endres slik at den settes i stand til å ta i bruk persontilpasset diagnostikk og behandling. Her i samtale med Ron Park, global sjef for persontilpasset medisin i Roche, og Hans Christian Hansson, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Roche Norge, under et frokostmøte om persontilpasset medisin. Foto: Henrik Nilssen Dale
Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol mener at helsetjenesten må endres slik at den settes i stand til å ta i bruk persontilpasset diagnostikk og behandling. Her i samtale med Ron Park, global sjef for persontilpasset medisin i Roche, og Hans Christian Hansson, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Roche Norge, under et frokostmøte om persontilpasset medisin. Foto: Henrik Nilssen Dale
Last ned bilde

Om Roche Norge

Roche Norge
Roche Norge
Brynsengfaret 6 B
0667 Oslo

22 78 90 00http://www.roche.no

Følg saker fra Roche Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Roche Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.