Riksantikvaren

Frednigsforslag for jødiske kulturminner i Oslo

Del

Fredningsforslaget for deportasjonsmonumentet “Sted for erindring” og gravlunden i Sofienbergparken i Oslo er nå på høring. De er viktige kulturminner fra den jødiske historien i Norge.

Sofienberg jødiske gravlund. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Sofienberg jødiske gravlund. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Gravlunden i Sofienbergparken

Den jødiske gravlunden i Rathkes gate 20 i Oslo er den første jødiske gravlunden i Norge. Den ligger nord for Sofienberg kirke, og ble skilt ut fra tidligere Sofienberg gravlund til bruk som en jødisk gravlund i 1869. Gravlunden utgjør ca. 680 kvm, og ble kjøpt for private midler av enkeltpersoner fra noen av de første jødiske familiene som etablerte seg i Norge. Gravlunden ble tatt i bruk i 1885, og var i bruk fram til 1917, da den ble erstattet av en ny jødisk gravlund på Helsfyr.

Ifølge jødisk tradisjon er jødiske graver evige og kan ikke fjernes. Gravene ble derfor ikke slettet da resten av Sofienberg gravlund ble omgjort til park på 1960-tallet. Det ligger 197 jødiske graver her.

Gravlunden har kulturhistorisk verdi som den første jødiske gravlunden i Norge. Den er et av de tidligste sporene vi har etter jødisk befolkning i landet. Som kulturminne har gravlunden også betydning som minnested, og er en viktig kilde til jødisk historie og tradisjon.

Minnesmerket Site of Remembrance/Sted for erindring

I alt 773 jøder ble deportert til dødsleiren Auschwitz. Bare 35 personer overlevde. Den første deportasjonen skjedde 20. november 1942, da 21 personer ble deportert med «Monte Rosa». De fleste ble deportert 26. november 1942, da 529 personer ble deportert med «Donau». Samme dag ble i tillegg 26 personer ble deportert med lasteskipet «Monte Rosa». Ytterligere 158 ble deportert. 25. februar 1943 med skipet «Gotenland».

Minnesmerket er plassert ved Akershuskaia, utenfor festningsmuren til Akershus festning. Det består av åtte seteløse stoler som vender ut mot havet og kaia. Stolene er utført i stål og står både enkeltvis og i par. Kunstverket er utført av den britiske skulptøren Antony Gormley (1950) på oppdrag fra den norske stat. Minnesmerket ble avduket 25. oktober 2000.

Det nasjonale minnesmerket representerer historien om de mange norske jødene som ble deportert og drept under andre verdenskrig. Det er også en representant for den jødiske minoritetens minnekultur.

Les mer om fredningen på Riksantikvaren sine nettsider.

Høring

Riksantikvaren har utarbeidet forslaget til fredning. Merknader og innspill til forslaget sendes innen 29. juli 2022. Innspil kan sendes både via e-post og post. Husk å merke henvendelsen med saksnummeret det gjelder:

Saksnummer for Sofienberg jødiske gravlund 22/01519
Saksnummer for Deportasjonsmonumentet «Sted for erindring» 22/01520

E-post: postmottak@ra.no

Pr. post til: Riksantikvaren, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Sofienberg jødiske gravlund. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Sofienberg jødiske gravlund. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde
Sofienberg jødiske gravlund. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Sofienberg jødiske gravlund. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde
Jødisk minnesmerke "Sted for erindring"
av kunstneren Antony Gormley (2002). Foto: Niklas Kart, KORO
Jødisk minnesmerke "Sted for erindring" av kunstneren Antony Gormley (2002). Foto: Niklas Kart, KORO
Last ned bilde

Lenker

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom