Samferdselsdepartementet

Framlegg til finansieringa av fylkesveg 353 i Bamble kommune er klart

Del

– Fylkesveg 353 er hovudvegen mellom Bamble og Skien og ein viktig veg for næringstransporten. Spesielt delar av strekninga i sør er dårleg, og det har vore fleire ulukker der. Mange ønsker ein ny veg for å betre framkome og trafikktryggleiken. Derfor kjem vi no med framlegg til finansiering av Rugtvedt–Surtebogen, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Prosjektet består av ein ny 3,9 km tofelts veg med forsterka midtoppmerking. Det vil òg bli lagt til rette for myke trafikantar på strekninga. Prosjektet skal etter planen starte opp i 2023, og vere ferdig i 2025. Illustrasjonsfoto frå Jølster: Tor Livius Midtbø/SD
Prosjektet består av ein ny 3,9 km tofelts veg med forsterka midtoppmerking. Det vil òg bli lagt til rette for myke trafikantar på strekninga. Prosjektet skal etter planen starte opp i 2023, og vere ferdig i 2025. Illustrasjonsfoto frå Jølster: Tor Livius Midtbø/SD

Samferdselsdepartementet fremmar ein bompengeproposisjon for fv. 353 Rugtvedt–Surtebogen i statsråd i dag. Utbygginga er berekna til å koste 598 millionar kroner.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal stå for 290 millionar kroner. I tillegg kjem tilskot frå Bamble kommune og Nye Veier samt bompengar. Midlane frå Nye Veier skal gå til å auke trafikktryggleiken i Rugtvedt-området, der selskapet har anleggstrafikk i dag.

Det er fylkeskommunane som har ansvaret for å drifte, administrere og finansiere fylkesvegar.

Prosjektet består av ein ny 3,9 km tofelts veg med forsterka midtoppmerking. Det vil òg bli lagt til rette for myke trafikantar på strekninga.

Prosjektet skal etter planen starte opp i 2023, og vere ferdig i 2025.

For meir informasjon, sjå:

Nøkkelord

Bilder

Prosjektet består av ein ny 3,9 km tofelts veg med forsterka midtoppmerking. Det vil òg bli lagt til rette for myke trafikantar på strekninga. Prosjektet skal etter planen starte opp i 2023, og vere ferdig i 2025. Illustrasjonsfoto frå Jølster: Tor Livius Midtbø/SD
Prosjektet består av ein ny 3,9 km tofelts veg med forsterka midtoppmerking. Det vil òg bli lagt til rette for myke trafikantar på strekninga. Prosjektet skal etter planen starte opp i 2023, og vere ferdig i 2025. Illustrasjonsfoto frå Jølster: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom