Samferdselsdepartementet

Framlegg om revidert Bømlopakke skal behandlast av Stortinget

Del

Regjeringa legg i dag fram ein proposisjon om revidert Bømlopakke. Den reviderte pakka gjer det mogleg med utbygging av tre fylkesvegprosjekt. Den består òg av mindre utbetringsprosjekt på fylkesvegane i Bømlo kommune, dersom det står att midlar i pakka. Dagens bomstasjonar blir ståande i 15 år.

Pakka som blir lagt fram i dag har ei ramme på 665 millionar kroner. Av dette er 494 millionar kroner finansiert med bompengar. Midlane i den reviderte Bømlopakka kjem på toppen av om lag 1,5 milliardar kroner som er brukt i den opphavelege Bømlopakka. Illustrasjonsfoto: Samferdselsdepartementet
Pakka som blir lagt fram i dag har ei ramme på 665 millionar kroner. Av dette er 494 millionar kroner finansiert med bompengar. Midlane i den reviderte Bømlopakka kjem på toppen av om lag 1,5 milliardar kroner som er brukt i den opphavelege Bømlopakka. Illustrasjonsfoto: Samferdselsdepartementet

– Vestland fylkeskommune og Bømlo kommune har ønskt at fleire av vegprosjekta i Bømlopakka skal byggast ut. Etter ekstern kvalitetssikring og ein ny lokal gjennomgang av pakka, kan regjeringa no legge fram ei revidert Bømlopakke i tråd med framlegget frå dei lokale styresmaktene, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Den reviderte Bømlopakka blei i dag lagt fram for Kongen i statsråd, og skal no behandlast i Stortinget.

665 millionar kroner i revidert pakke

Den opphavelege pakka frå 2008 inneheldt tolv vegprosjekt. Grunna kostnadsauke stod det att fem prosjekt som det ikkje ville vere mogleg å bygge ut med midlane som stod att i pakka.

Pakka som blir lagt fram i dag har ei ramme på 665 millionar kroner. Av dette er 494 millionar kroner finansiert med bompengar. Midlane i den reviderte Bømlopakka kjem på toppen av om lag 1,5 milliardar kroner som er brukt i den opphavelege Bømlopakka. Bompengane som blir kravd inn vil gå til å bygge vegar i den reviderte pakka og til nedbetaling av gjeld. Det er lagt til grunn at tre prosjekt skal byggast ut. Om det er fleire pengar att, kan tre prosjekt til bli vurdert.

Bompengeinnkrevjinga starta i 2013 og skulle vare i 15 år. No vil den vare fram til 2037.

Nøkkelord

Bilder

Pakka som blir lagt fram i dag har ei ramme på 665 millionar kroner. Av dette er 494 millionar kroner finansiert med bompengar. Midlane i den reviderte Bømlopakka kjem på toppen av om lag 1,5 milliardar kroner som er brukt i den opphavelege Bømlopakka. Illustrasjonsfoto: Samferdselsdepartementet
Pakka som blir lagt fram i dag har ei ramme på 665 millionar kroner. Av dette er 494 millionar kroner finansiert med bompengar. Midlane i den reviderte Bømlopakka kjem på toppen av om lag 1,5 milliardar kroner som er brukt i den opphavelege Bømlopakka. Illustrasjonsfoto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser18.10.2021 16:27:35 CEST | Pressemelding

– Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene blir bedre. Jeg vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

85 milliardar kroner til betre infrastruktur og grønare framtid12.10.2021 10:07:46 CEST | Pressemelding

– Samferdsel bind land og folk saman. Vi bygger veg og bane og utbetrar farvatn i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig no som Noreg er på veg ut av koronakrisa. Med satsinga neste år sørger vi for oppstart av nye prosjekt, samstundes som vi tar vare på det vi har. Ei sterk satsing på utvikling av dei største byane våre er god, grøn politikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det norske nullvekstmålet og byvekstavtalene på OECDs liste over 10 anbefalte klimatiltak9.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

OECD har nå valgt ut 10 eksempler fra ulike land på gode virkemidler for å få ned utslipp. Nullvekstmålet og byvekstavtalene trekkes fram fra Norge. – Dette en gledelig anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort i norsk transport- og miljøpolitikk i byene. Dette er en fjær i hatten til Norge og viser at vi er på rett vei mot målet om gode og mer bærekraftige byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vil ikke oppheve krav om helseattest for eldre sjåfører5.10.2021 06:05:00 CEST | Pressemelding

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører. Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august, var ikke mulig å møte fordi viktige faglige vurderinger manglet. Nå har jeg fått disse, og for meg er saken klar: Jeg fjerner ikke kravet om obligatorisk helseattest, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom