Diskrimineringsnemnda

Fra i dag blir Diskrimineringsnemnda lavterskeltilbud for saker om gjengjeldelse etter varsling

Del

Fra 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått myndighet til å avgjøre saker om gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet. Den nye myndigheten skal styrke vernet av varslere ved at man i tillegg til de ordinære domstolene også kan benytte klagetilbudet i nemnda.

Whistle-blower er et ofte brukt uttrykk om varslere, her illustrert med en rød varslerfløyte som veier tyngst på en vektskål. Illustrasjon: Mostphotos
Whistle-blower er et ofte brukt uttrykk om varslere, her illustrert med en rød varslerfløyte som veier tyngst på en vektskål. Illustrasjon: Mostphotos

Lavterskeltilbud i varslingssaker

Frem til nå har det bare vært domstolene som har hatt myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I 2018 leverte varslingsutvalget sin utredning hvor de blant annet viste til at mange arbeidstakere vegret seg for å fremme slike saker for domstolene, blant annet på grunn av den økonomiske risikoen dette innebærer. Flertallet i utvalget mente at dette synliggjorde at det var behov for å etablere et lavterskeltilbud for denne typen saker som gjør det enklere, raskere og mindre kostbart for varslere å få prøvd sin sak.

Det er gratis å klage en sak inn for Diskrimineringsnemnda. Man risikerer ikke å måtte betale motpartens saksomkostninger og det er valgfritt om man vil benytte advokat. Videre kan hele prosessen gjennomføres digitalt gjennom nemndas prosesskjema.

Nemndas myndighet er avgrenset mot saker om oppsigelse og avskjed, herunder såkalt endringsoppsigelse, slik at denne typen tvister fortsatt må fremmes for ordinær domstolsbehandling.

-      Godt rustet

Direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, sier at nemnda allerede har på plass rammene han mener trengs for å behandle saker om gjengjeldelse etter varsling på en god måte.

-      Vi vet at varslingssaker ofte kan være kompliserte, men det kan også være tilfellet for de diskriminerings- og trakasseringssakene, herunder saker om seksuell trakassering, som vi allerede behandler. Vi har siden oppstarten i 2018 etablert oss som et solid lavterskeltilbud. Fra 2018 har det også vært et krav om at en erfaren dommer skal delta i behandlingen av alle typer saker. I tillegg har alle nemndmedlemmene spesialkompetanse innenfor de rettsfeltene vi behandler. Det er også slik at våre saksbehandlingsrutiner i stor grad tilsvarer de rutinene som gjelder i de ordinære domstolene. Vi ser frem til å ta fatt på arbeidet og håper mange vil benytte vårt lavterskeltilbud.

Myndighet til å tilkjenne oppreisning og erstatning

I saker om gjengjeldelse etter varsling vil Diskrimineringsnemnda ha myndighet til å tilkjenne oppreisning og erstatning i samme utstrekning som i saker om brudd på diskriminerings- og trakasseringsforbudet. Som i andre saker, gjelder begrensingen at nemnda kun kan tilkjenne erstatning i såkalte «enkle saksforhold» og ved enstemmighet i nemnda. Andre erstatningssaker må derfor fortsatt fremmes for ordinær domstolsbehandling.

Behandler kun saker fra etter 1. juli 2021

Den påståtte gjengjeldelseshandlingen må ha skjedd etter 1. juli 2021 for at nemnda skal kunne behandle saken. Myndigheten omfatter også pågående forhold. Selve varslingen kan ha skjedd på et tidligere tidspunkt.

Les mer om varsling og gjengjeldelse på Diskrimineringsnemndas nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Whistle-blower er et ofte brukt uttrykk om varslere, her illustrert med en rød varslerfløyte som veier tyngst på en vektskål. Illustrasjon: Mostphotos
Whistle-blower er et ofte brukt uttrykk om varslere, her illustrert med en rød varslerfløyte som veier tyngst på en vektskål. Illustrasjon: Mostphotos
Last ned bilde

Om Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda
Diskrimineringsnemnda
Postboks 208 Sentrum
5804 Bergen

+47 90 93 31 25https://diskrimineringsnemnda.no/

Følg pressemeldinger fra Diskrimineringsnemnda

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diskrimineringsnemnda på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diskrimineringsnemnda

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom