Statens vegvesen

Fossbekken – mer fisk enn før anleggsstart

Del

Mange fryktet at utbyggingen av E18 Knapstad-Retvet ble slutten for ørreten i Fossbekken. Seks år senere er det yrende fiskeliv i den lille bekken.

Forsker Ruben Pettersen (NIBIO) er på befaring med elektrisk fiskeapparat.
Forsker Ruben Pettersen (NIBIO) er på befaring med elektrisk fiskeapparat.

Sjefingeniør i Statens vegvesen Lene Sørlie Heier og forsker Ruben Pettersen fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er på fisketur med elektrisk fiskeapparat. De skal se på tilstanden til Fossbekken, som ligger i Hobøl kommune i Viken. Funnene viser seg å være bedre enn forventet.

– Det er godt med fiskeliv i bekken. Vi fant masse ørret, og flere av dem oppholdt seg ved skjulene som vi lagde for fisken. Dette viser at tiltakene vi satt inn har hatt en positiv effekt for bekken, sier Sørlie Heier.

Ørreten har doblet seg i antall på det strekket etter habitatsforbedrende tiltaket, kan Ruben fortelle. Ørretpopulasjonen viser god økologiske tilstanden basert på kravene i vannforskriften.

– Slike tiltak som er gjennomført her, gir bedre kår for ørreten, forteller han.

Flere tiltak for å verne bekken

Tiltakene Lene og Ruben er ute for å kontrollere, ble satt i verk under anleggsperioden for E18 Knapstad-Retvet. Fossbekken lå innenfor prosjektets anleggsområde, og lokalmediene meldte om en dyster fremtidig for innbyggerne i den lille bekken. For å ta vare på bekken, ble det gjort en rekke tiltak. Under anleggsfasen ble bekken lagt i rør for å forhindre forurensning. Da røret ble fjernet ble deler av bekken lagt om, og i november 2016 sto anlegget ferdig. Ved tilbakeføring ble det gjort noen habitatforbedrende tiltak for å bedre forholdene for fisk i bekken. Dette inkluderte steinsetting av bekken med elvestein, utlegging av gytegrus og tilrettelegging med skjul for fisken. Andre miljøtiltak som ble etablert var rensedammer for overvann fra ny E18.

– Overvann fra vei kan være forurenset av ulike miljøgifter som stammer fra blant annet kjøretøy og slitasje av veibanen. For å hindre forurensing av vassdrag finnes det ulike avbøtende tiltak. På denne veistrekningen ble det bygget åpne rensedammer der miljøgifter fjernes ved sedimentasjon, forklarer sjefsingeniøren.

Overvåker før, under og etter

For å kontrollere om den nye veien har påvirket berørte resipienter, har E18-prosjektet engasjert NIBIO til å utføre miljøundersøkelser etter veien ble satt i drift. 

– NIBIO har overvåket vannkjemien i resipientene i to år. I tillegg overvåket Vegvesenet bekken under hele anleggsperioden, slik at vi nå har dataserie helt fra 2014. Før- og etterundersøkelsene av vannkvaliteten viser at partikler og næringssalter i bekken har det samme nivået som før utbyggingen, forteller Pettersen.

Statens vegvesen har ansvar for miljøet ved planlegging, bygging og drift av alle europa- og riksveger. På denne måten bidrar Statens vegvesen, gjennom sin virksomhet, til å overholde de nasjonale miljømålene. NIBIO fikk derfor i oppdrag å se om tiltakene som ble gjort fungerer etter hensikten, også etter at veien er tatt i bruk. 

– Det er viktig med oppfølging av miljøtiltakene, slik at vi kan undersøke om de virker etter hensikten. Erfaringene vi gjør, tar vi med oss videre ved planlegging i nye veiprosjekter, og til å forbedre og optimalisere tiltak, forteller Sørli Heier.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forsker Ruben Pettersen (NIBIO) er på befaring med elektrisk fiskeapparat.
Forsker Ruben Pettersen (NIBIO) er på befaring med elektrisk fiskeapparat.
Last ned bilde
Bekken under anleggsperioden.
Bekken under anleggsperioden.
Last ned bilde
Bekken under anleggsperioden.
Bekken under anleggsperioden.
Last ned bilde
Sjefingeniør Lene Sørlie Heier (Statens vegvesen) ser på tilstanden til Fossbekken.
Sjefingeniør Lene Sørlie Heier (Statens vegvesen) ser på tilstanden til Fossbekken.
Last ned bilde
Ruben Pettersen måler og vurderer tilstanden til ørreten i Fossbekken.
Ruben Pettersen måler og vurderer tilstanden til ørreten i Fossbekken.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom