NBBL - Norske Boligbyggelag

Forventningene til boligmarkedet fortsetter å falle

Del

NBBLs Boligmarkedsbarometer fortsetter den fallende trenden som følge av økte renteforventninger. – Vi forventer at den sterke boligprisveksten vi har sett hittil i 2022 avtar, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

NBBLs Boligmarkedsbarometer faller fra 6,1 i mai til 5,0 i juni. Barometeret fortsetter derfor i en fallende trend som indikerer lavere temperatur i boligmarkedet.
NBBLs Boligmarkedsbarometer faller fra 6,1 i mai til 5,0 i juni. Barometeret fortsetter derfor i en fallende trend som indikerer lavere temperatur i boligmarkedet.

Boligmarkedsbarometeret er en månedlig undersøkelse fra NBBL som måler nordmenns forventninger til utviklingen i boligmarkedet.

– Junitallene viser at økte renter har en nedkjølende effekt på nordmenns forventninger til boligmarkedet. Troen på høyere boligpriser holder seg likevel på et høyt nivå til tross for usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen, sier Fredriksen.

Både pandemien og Russlands angrep på Ukraina er begge økonomiske tilbudssidesjokk som virker destabiliserende på realøkonomien.

– Vi erfarer at det fortsatt er høy aktivitet i bruktboligmarkedet, men økt usikkerhet i nyboligmarkedet. Galopperende kostnader bidrar til at prosjekter nå stadig oftere utsettes. Særlig i pressområdene er det viktig for boligforsyningen og prisene at ikke nyboligbyggingen stopper opp, sier Fredriksen.

Flere forventer kraftig renteoppgang

Andelen som tror på høyere boligpriser det neste året var 58 prosent i juni. Nivået er nokså høyt sammenlignet med et gjennomsnitt på 53 prosent siden barometerets oppstart i mars 2018. Det er imidlertid verdt å merke seg at andelen som tror på boligprisfall har økt fra fem prosent i februar til hele 14 prosent i juni.

Hele ni av ti respondenter forventer høyere boliglånsrente det neste året. Her er det også verdt å merke seg at andelen som tror på en mye høyere rente om ett år har steget til 29 prosent. Til sammenligning var tilsvarende andel på kun fem prosent for ett år siden.

Kun 4,8 prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året. Det innebærer en oppgang på ett prosentpoeng fra forrige måned. Nivået er imidlertid fortsatt lavt og reflekterer den store etterspørselen etter arbeidskraft vi ser i norsk økonomi. Høy grad av jobbtrygghet er en viktig faktor for husholdningene når de skal gjøre større investeringer, slik som boligkjøp.

Samlet innebærer de tre komponentene at Boligmarkedsbarometeret faller fra 6,1 i mai til 5,0 i juni. Barometeret fortsetter derfor i en fallende trend som indikerer lavere temperatur i boligmarkedet.

Les hele barometeret her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NBBLs Boligmarkedsbarometer faller fra 6,1 i mai til 5,0 i juni. Barometeret fortsetter derfor i en fallende trend som indikerer lavere temperatur i boligmarkedet.
NBBLs Boligmarkedsbarometer faller fra 6,1 i mai til 5,0 i juni. Barometeret fortsetter derfor i en fallende trend som indikerer lavere temperatur i boligmarkedet.
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom