Miljødirektoratet

Forventer store klimautfordringer i norsk skog

Del

Ekstremvær, skadedyr og sykdom forventes å endre norsk skog vesentlig. Å sikre en variert skog kan gjøre den mer robust, ifølge ny rapport.

MER SKADEDYR: Klimaendringene kan føre til mer skadedyr i skogen. Her er en glissen skog som har vært utsatt for barkebilleangrep. Foto: Kim Abel/Naturarkivet. Bildet fra Naturarkivet kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet fra Naturarkivet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk.
MER SKADEDYR: Klimaendringene kan føre til mer skadedyr i skogen. Her er en glissen skog som har vært utsatt for barkebilleangrep. Foto: Kim Abel/Naturarkivet. Bildet fra Naturarkivet kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet fra Naturarkivet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk.

– Varmere klima kan gi økt vekst og større opptak av CO2 i skogen. Men andre effekter av klimaendringer kan gjøre at skogens evne til å ta opp CO2 og levere tømmer svekkes. Klimaendringene vil også medføre betydelig risiko for tap av naturmangfold, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Det viser en ny rapport som Vitenskapskomiteen fra mat og miljø har utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet. Rapporten viser at vi allerede i dette århundret vil kunne oppleve uventede og brå konsekvenser for blant annet tømmerproduksjon, skogens evne til å ta opp og lagre karbon og at arter kan få problemer med å finne nye områder i skogen hvor de kan overleve.

Kan gjøre stor skade

Tidligere har man gjerne vektlagt de positive klimaeffektene for skogen, ved at varmere vær og lengre vekstsesong vil øke både karbonfangst og tømmerproduksjon. Med kraftigere klimaendringer utover århundret, kan vi oppleve at negative konsekvenser overgår de positive effektene. Hendelser som tørke, skogbrann, plantesykdommer, spredning av parasitter og andre skadegjørere vil kunne gjøre betydelig skade på skogen, som får betydning for både naturen og tømmerproduksjonen.

– 40 prosent av Norges landareal er dekket av skog, som er et svært viktig økosystem. Skogen er leveområde for en stor variasjon av arter, og spiller en viktig rolle både for næringsutvikling og klima. Rapporten gir ny kunnskap om hvordan klimaendringene vil påvirke norske skoger, og vil dermed være nyttig for vurdering av hvordan skogen bør forvaltes framover, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Variasjon gir robusthet

Rapporten peker på at det å ha god variasjon i skogen kan bidra til å gjøre den mer robust i møte med klimaendringene. God variasjon innebærer for eksempel å ha ulike arter av trær, busker, urter, død ved, sopp og insekter, god genetisk variasjon innenfor hver art, og at skogen har trær av ulike aldre. Slik variasjon vil bidra til at skogøkosystemet bedre tåler de endringene det blir utsatt for. Tette, ensartede skoger ser ut til å være mer sårbare for storm, kraftig snøfall og skadegjørere enn skoger med større variasjon.

Norge har et variert landskap med fjell, daler, fjorder og elver, og det kan ifølge rapporten gi fordeler i møte med de negative klimaeffektene. En slik variert topografi kan bidra til at skogbrann og skadedyr ikke får spredd seg over veldig store områder. På den annen side vil både disse naturlige spredningsbarrierene, og menneskeskapte hindringer som veier, jernbane, bebyggelse og beiteområder, gjøre det vanskelig å forflytte seg for arter som på grunn av klimaendringene tvinges til å finne nye steder å leve.

– Miljødirektoratet er opptatt av at forvaltningen av skog framover bør være basert på god kunnskap om klimarisiko og behovet for klimatilpasning. Det vil være viktig å ta hensyn til faktorene som bidrar til å gjøre skogen mer robust for klimaendringer i skogforvaltningen, sier Ellen Hambro.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

MER SKADEDYR: Klimaendringene kan føre til mer skadedyr i skogen. Her er en glissen skog som har vært utsatt for barkebilleangrep. Foto: Kim Abel/Naturarkivet. Bildet fra Naturarkivet kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet fra Naturarkivet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk.
MER SKADEDYR: Klimaendringene kan føre til mer skadedyr i skogen. Her er en glissen skog som har vært utsatt for barkebilleangrep. Foto: Kim Abel/Naturarkivet. Bildet fra Naturarkivet kan brukes av pressen knyttet til redaksjonell dekning av innholdet i denne konkrete pressemeldingen fra Miljødirektoratet. Bildet fra Naturarkivet skal ikke lagres i avisens arkiver for senere bruk.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom