Virke

Forventer halvering av sommerjobbene

Del

Kun 18 prosent av virksomhetene planlegger å ansette sommervikarer, viser undersøkelse fra Virke.

-Det ligger an til en halvering av antall sommerjobber i år. Dette er dårlig nytt for ungdommen. Nedgangen i sommerjobber har vært en trend over tid, men i 2020 er det et stup, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Mens 36 prosent av virksomhetene hadde ferievikarer i fjor, planlegger bare 18 prosent av virksomhetene å ha det i år. Det er nedgang i så godt som alle Virkes bransjer. Størst er nedgangen innenfor faghandel – som klær og skobutikker, innen kultur og opplevelse, reiseliv og trening. Det viser tall fra Virkes årlige medlemsundersøkelse om sommerjobber, utført i mai.

Undersøkelsen viser at virksomheter med størst omsetningstap i april også er dem som er minst klare for å ta inn sommervikarer.

- Det er dessverre mange av virksomhetene som vanligvis tar inn flest sommervikarer som også er hardest rammet av omsetningssvikt på grunn av korona - slik som i turistnæring, servering, opplevelser og kulturvirksomhet, sier Kristensen.

Høy ledighet

410 000 mennesker er nå permitterte, viser tall fra NAV. Ungdom mellom 15-17 år søker vanligvis på jobber som ufaglærte, men det er fra nettopp slike stillinger det er mange permitterte nå, så da blir konkurransen om jobbene hardere.

- Nå er det viktig å få de permitterte tilbake i jobb. Samtidig er en sommerjobb en uvurderlig anledning til å få den første arbeidspraksisen og det er viktig for næringslivet at vi ruster neste generasjons arbeidstakere, sier Virke-sjefen.

Virke-sjefen mener dette er tall politikerne må ta på alvor:

- Virkes sommerjobbundersøkelse viser viktigheten av at politikerne sentralt og lokalt gir næringslivet god forutsigbarhet for å kunne planlegge og bemanne for sommeren og få både ansatte tilbake og sommervikarer -og at kompensasjonsordningene må treffe sesongbaserte næringer godt, sier Ivar Horneland Kristensen.

Tallene kommer fra Virkes medlemsundersøkelse gjennomført 4.-6. mai. Totalt 1789 respondenter.

Kontakter

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.