Norsk institutt for naturforskning - NINANorsk institutt for naturforskning - NINA

Fortsatt økning i antall brunbjørn i Norge

Del
I fjor ble det påvist det høyeste antall brunbjørner, hunnbjørner og ungekull av bjørn i Norge siden den landsdekkende DNA-baserte overvåkingen startet i 2009. Bestanden er likevel under det nasjonale bestandsmålet på 13 kull, viser en ny rapport fra Rovdata.
Brunbjørn. Foto: Alexander Kopatz/Rovdata
Brunbjørn. Foto: Alexander Kopatz/Rovdata

Rovdata overvåker bjørnebestanden årlig, og i 2022 ble det for fjortende år på rad gjennomført en landsomfattende innsamling av prøver fra brunbjørn for DNA-analyse.

Fant 175 ulike individer

I løpet av fjoråret ble det mottatt og analysert 1389 prøver med antatt opphav fra brunbjørn. Av disse gav 770 prøver, eller 55 prosent, en fungerende DNA-profil som kunne brukes til å avgjøre kjønn og individ.

Til sammen ble det med metoden identifisert 175 ulike brunbjørner som er et minimumstall for bjørner som har vært innom Norges grenser i løpet av 2022. 79 av disse var hunnbjørner, mens 96 var hannbjørner. 14 av bjørnene er dokumentert døde i perioden.

– Dette er en økning på 15 påviste individer sammenlignet med 2021, og er det høyeste antallet individer som er påvist siden den DNA-baserte overvåkingen av brunbjørn ble landsdekkende i 2009, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Bjørnene ble hovedsakelig påvist i og omkring tidligere kjente og avgrensede brunbjørnområder i Norge; øst i Hedmark, nordøst i Trøndelag, indre Troms, Anárjohka-Karasjok og Sør-Varanger.

Antall hunnbjørner fortsetter å øke

Det som er viktigere for bjørnebestanden er antall hunnbjørner, siden det er de som føder unger. De 79 hunnbjørnene som ble påvist i landet i fjor er 12 flere enn året før. Dermed fortsetter trenden med økning i antall hunnbjørner i Norge de siste årene.

Siden antall ungekull estimeres ut fra påviste hunnbjørner gikk også dette antallet opp, med en økning på 1,4 kull til 9,5 kull i 2022 (95 % usikkerhetsintervall: 4,6-15,1).

– Dette er både det høyeste antall hunnbjørner og det høyeste antall estimerte årlige ynglinger av brunbjørn siden den landsdekkende DNA-baserte overvåkingen startet i 2009 i Norge. Siden bestandsmålet er rettet mot årlige bjørnekull er det positivt for bestanden at antall hunnbjørner øker, forklarer Kindberg.

Hedmark skiller seg ut

Den største økningen i antall påviste individer var i rovviltregion 5, som er gamle Hedmark fylke, mens det var en nedgang i region 6 Trøndelag og en svak økning i antall individer i region 8 Troms og Finnmark. Den samme trenden ser vi for hunnbjørner, der det var en tydelig økning i antall hunnbjørner i region 5.

– Det er hovedsakelig region 5 Hedmark som bidrar til økningen i antall ynglinger av brunbjørn på landsbasis fra i fjor, hvor det gikk fra 3,6 til 5,1 bjørnekull. I region 6 Trøndelag ble det estimert 1,4 kull, som er en liten nedgang fra i fjor, mens det ble estimert 3 kull i region 8 Troms og Finnmark, som er en liten økning fra året før, avslutter Kindberg.

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull i Norge, og bestanden var i 2022 under målet.

Du finner resultater fra alle analyserte bjørneprøver i Rovbase (lenke).

Les hele bjørnerapporten her:

Brøseth, H., Kopatz, A. & Kleven, O. 2023. DNA-basert overvåking av brunbjørn i Norge i 2022. NINA Rapport 2267. Norsk institutt for naturforskning.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2022 ble det for 14. år på rad gjennomført en innsamling av DNA fra brunbjørn over hele landet.
  • Formålet med den DNA-baserte overvåkingen er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen av hunner og hanner, samt å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer, hår og urin i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • Prøvene blir analysert av Senter for biodiversitetsgenetikk (NINAGEN) hos NINA, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Jonas Kindberg, leder, tlf. 404 51 540, e-post jonas.kindberg@rovdata.no

Henrik Brøseth, fagansvarlig, tlf. 934 66 773, e-post henrik.broseth@nina.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Brunbjørn. Foto: Alexander Kopatz/Rovdata
Brunbjørn. Foto: Alexander Kopatz/Rovdata
Last ned bilde
Kartene viser geografisk fordeling av 175 bjørner påvist med DNA-analyse i Norge i 2022. Til venstre 96 hannbjørner (blå) og til høyre 79 hunnbjørner (rød). Det er ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart: Rovdata
Kartene viser geografisk fordeling av 175 bjørner påvist med DNA-analyse i Norge i 2022. Til venstre 96 hannbjørner (blå) og til høyre 79 hunnbjørner (rød). Det er ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart: Rovdata
Last ned bilde
Figur som viser bestandsstatus for de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge. Nå oppdatert med bjørnetall for 2022. Figur: Rovdata
Figur som viser bestandsstatus for de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge. Nå oppdatert med bjørnetall for 2022. Figur: Rovdata
Last ned bilde

Om Norsk institutt for naturforskning - NINA

Norsk institutt for naturforskning - NINA
Norsk institutt for naturforskning - NINA
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

73 80 14 00http://www.nina.no

Følg pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk institutt for naturforskning - NINA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom