DNV GL

Fortsatt fengsling i spionsaken

Del

Borgarting lagmannsrett har 17. september avsagt kjennelse i ankesaken angående fortsatt varetektsfengsling av den spionsiktede DNV GL ansatte. PSTs begjæring ble tatt til følge. Varetektsfengslingen ble opprettholdt for fire nye uker.

Vi kan også bekrefte at vi er kjent med at PST har utvidet siktelsen til også å omfatte grov korrupsjon.

Kjernen i denne saken er for DNV GL at en av våre ansatte har begått et alvorlig tillitsbrudd. Dette har derfor hele tiden vært utgangspunktet for vårt arbeid med å kartlegge hva som har skjedd, hva som kan ha skjedd, og hva vi kan gjøre for å bistå PSTs etterforskning.

Parallelt har vi en aktiv dialog med våre kunder om denne saken.

Kundene vi er i kontakt med uttrykker forståelse for situasjonen og setter pris på at vi gjør det vi kan for å svare på spørsmål de måtte ha. Det foreligger imidlertid begrensninger på hva DNV GL kan gi svar på. Som arbeidsgiver er vi ikke i samme posisjon som PST til å avsløre en utro tjener.

Gitt PSTs rolle og fullmakter har de helt andre muligheter til å identifisere kriminelle handlinger. Vi har ikke innsyn i PSTs etterforskning, men hvis vi blir kjent med at informasjon fra våre kunder eventuelt kan ha kommet på avveie, vil vi i samråd med PST prioritere en dialog med disse kundene.

DNV GL har en rekke systemer og rutiner for å verne seg mot den risikoen som en utro tjener representerer: Alle ansatte og leverandører er kontraktsmessig pålagt å overholde DNV GLs etiske retningslinjer. Disse stiller klare krav til overholdelse av konfidensialitet samt antikorrupsjon-, antitrust-, eksportkontroll- og databeskyttelseslover. DNV GL er sertifisert i henhold til en rekke ISO-standarder, inkludert ISO 27001 for informasjonssikkerhet. Dette gjelder også forretningsområdet Oil&Gas. Det aktuelle sertifikatet er utstedt av Dekra.

Ved tiltredelse har alle DNV GL ansatte gjennomgått en omfattende bakgrunnssjekk. DNV GL-ansatte er også kontraktsmessig underlagt strenge krav til fortrolighet med hensyn til håndtering av informasjon om kunder og prosjekter for kunder gjennom hele ansettelsesperioden.

Alle ansatte gjennomgår obligatorisk opplæring i hvordan å rapportere faktiske eller mistenkelige forhold og brudd på de ovenfor nevnte kravene. Opplæringen gjennomføres regelmessig gjennom hele ansettelsesforholdet – og omfatter rapportering av bekymringer knyttet til bestikkelse, svindel, arbeidskonflikter, diskriminering og andre etiske spørsmål.

Alle våre IT-systemer oppfyller internasjonale standarder for cybersikkerhet, databeskyttelse og rutiner for tilgang til dokumenter.

Kontakter

Om DNV GL

DNV GL
DNV GL
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnvgl.no

DNV GL er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. 

Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV GL bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Med unik teknisk ekspertise og uavhengighet bistår DNV GL sine kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft, og med å takle de globale omstillinger de møter. 


dnvgl.no

Følg saker fra DNV GL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV GL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DNV GL

I dag kl 13.00: Fra olje til vindkraft. Har Covid-19 blåst vind i skiftet?7.9.2020 08:00:00 CESTPresseinvitasjon

Virtuell pressekonferanse mandag 7. september kl. 13.00. Covid-19 har endret en hel verden. Pandemien har blant annet ført til at vi reiser mindre, forbruker mindre energi og forårsaker mindre utslipp av klimagasser. Men hvordan påvirker dette vår adferd i årene som kommer, hvordan vil energibehovet utvikle seg, hvilke muligheter og hvilke risikoer medfører dette for Norge som energinasjon? Og hva med klimamålene i Paris-avtalen?

Fra olje til vindkraft. Har Covid-19 blåst vind i skiftet?3.9.2020 10:36:59 CESTPresseinvitasjon

Virtuell pressekonferanse mandag 7. september kl. 13.00. Covid-19 har endret en hel verden. Pandemien har blant annet ført til at vi reiser mindre, forbruker mindre energi og forårsaker mindre utslipp av klimagasser. Men hvordan påvirker dette vår adferd i årene som kommer, hvordan vil energibehovet utvikle seg, hvilke muligheter og hvilke risikoer medfører dette for Norge som energinasjon? Og hva med klimamålene i Paris-avtalen?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom