Riksrevisjonen

Forsvarets fregatter har fortsatt betydelige mangler

Del

I 2016 la Riksrevisjonen frem en rapport som avdekket alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter. I 2022 er det fortsatt betydelige utfordringer med skipene.

Fregatten KNM Thor Heyerdahl på tokt. Foto: Forsvaret
Fregatten KNM Thor Heyerdahl på tokt. Foto: Forsvaret

Hver fregatt kostet flere milliarder da de ble levert til Forsvaret mellom 2006 og 2011, og regnes som selve ryggraden i sjøforsvaret.

I 2016 la Riksrevisjonen frem en rapport som avdekket store mangler i fregattvåpenet.

Les det ugraderte sammendraget fra den opprinnelige undersøkelsen her

Hovedkonklusjonen var at fregattvåpenet ikke hadde den operative evnen som Stortinget hadde forutsatt. Hovedårsaker var etterslep på vedlikehold og utfordringer med reservedeler, ammunisjon og personell. Fartøyene var også uten en av sine viktigste kapasiteter, NH90-helikoptrene, som Forsvarsdepartementet opplyste at ikke ville være på plass før i 2020.

Tatt for lang tid

– I dag ser vi at det har skjedd forbedringer, men at flere av utfordringene fortsatt gjelder. Det går ut over fregattvåpenets operative evne, og er svært alvorlig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen har ikke levert en ny rapport om fregattene, men vi følger opp alle undersøkelser. I dette tilfellet har vi sendt spørsmål til Forsvaret og Forsvarsdepartementet om hva som er gjort siden sist.

Les oppfølgingssaken i Dokument 3:1

I etterkant av den opprinnelige undersøkelsen satte Forsvarsdepartementet i gang flere viktige tiltak. Likevel svarer departementet at fregattvåpenet fortsatt har utfordringer på kompetanse og bemanning, vedlikeholdsetterslep og tilgang på reservedeler og ammunisjon.

Konsekvensene er betydelige. Bemanningssituasjonen er marginal og det medfører høy belastning på personellet. Utfordringene med reservedeler fører fortsatt til «kannibalisering», det vil si at deler plukkes fra ett fartøy for å brukes på et annet.

To kritiske rapporter på en måned

Dette er andre gang på kort tid at Riksrevisjonen kommer med svært alvorlig kritikk av Forsvaret. I begynnelsen av oktober offentliggjorde vi en undersøkelse som avdekket mangler i informasjonssystemene som Forsvaret bruker i operasjoner.

Les den ugraderte delen av rapporten her

─ I dagens sikkerhetspolitiske situasjon forstår jeg at folk blir ekstra bekymret når vi er så kritiske mot Forsvaret, men disse sakene er svært viktige å få frem. Når vi avdekker feil og mangler som kan få konsekvenser for rikets sikkerhet, er det i sin natur alvorlig. Det betyr derimot ikke at det norske Forsvaret ikke fungerer, understreker Schjøtt-Pedersen.

Forlis og manglende helikopterstøtte

Da Riksrevisjonen la frem rapporten i 2016, hadde vi fortsatt fem fregatter. Nå har vi kun fire igjen etter at KNM Helge Ingstad forliste i november 2018. Da gikk også deler som skulle understøtte hele flåten, tapt. I tillegg har det vært store utfordringer med NH90-helikopterne, som er sentrale for fregattenes operative evner. Nå står helikoptrene på bakken og kontrakten med leverandøren er avsluttet. Riksrevisjonen konstaterer at Forsvaret dermed fortsatt har et udekket operativt behov for maritim helikopterkapasitet.

– Konsekvensen er at vi ikke har og ikke har hatt et fregattvåpen som fungerer slik Stortinget opprinnelig forutsatte. Det er det ikke sikkert vi får heller med tanke på fartøyenes alder og de utfordringene som fortsatt ikke er løst, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen mener ikke det er hensiktsmessig å følge opp undersøkelsen videre på grunn av fartøyenes alder. Derfor lukker vi saken.

– Vi vil likevel understreke betydningen av å sette i gang og følge opp nødvendige tiltak så lenge dagens fregatter skal brukes, og vi merker oss at Forsvaret har planlagt omfattende oppgraderinger av fartøyene fra 2024. Det er positivt, sier Schjøtt-Pedersen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fregatten KNM Thor Heyerdahl på tokt. Foto: Forsvaret
Fregatten KNM Thor Heyerdahl på tokt. Foto: Forsvaret
Last ned bilde

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom