Første offshorefartøy som går på avfall

Del

Island Crusader er det første fartøyet på norsk sokkel som kjører på biogass laget på avfall fra fiskeindustri og landbruk. Netto utslipp av klimagasser reduseres til nær null. Tester viser at alle LNG-fartøy kan bytte til biogass helt uten modifikasjoner.

LNG-fartøy kan fylle biogass rett på tanken, uten noen som helst modifikasjoner.
LNG-fartøy kan fylle biogass rett på tanken, uten noen som helst modifikasjoner.

Rederiet Island Offshore i Ulsteinvik og oljeselskapet Lundin Energy Norway har gått sammen for å demonstrere at fartøy som i dag går på naturgass (LNG) kan bytte til biogass laget av avfall. Leverandøren av motorene har gjort tester på land som viser at det fungerer teknisk. Nå er de i gang i full skala med fartøyet Island Crusader som kjører på 100% biogass.

Møkk fra trønderske kyr
-Alt biologisk materiale som råtner avgir gass. Det vi gjør er å samle opp denne gassen i stor skala og bruke den på nytt i et fartøy, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway.

Biogassen som fylles på tanken til Island Crusader kommer fra et produksjonsanlegg i Trøndelag, og produseres på en blanding av kumøkk, avfall fra fiskeforedling og treforedlingsindustrien. Alt dette er produkter som er en del av det naturlige kretsløpet, og som tidligere ikke har blitt foredlet til nye produkter. Dermed representerer ikke biogassen noe ekstra utslipp av klimagasser ut over det som oppstår naturlig.

-Så vidt vi vet er dette første gang i verden at et større offshorefartøy drives med biogass laget av avfall, sier Færøvik.

Stort potensiale
Å bytte fra naturgass til biogass gir en umiddelbar utslippsreduksjon for fartøyet Island Crusader. Men demonstrasjonen viser et mye større potensiale.

Alle konvensjonelle LNG-fartøy kan bytte til biogass uten å gjøre noen modifikasjoner. Det er bare å tanke og kjøre, sier Hallgeir Reitan, Head of Chartering i Island Offshore.

-Samtidig viser vi at det ligger et betydelig marked her for produsenter av biogass. Foreløpig er ikke tilgangen på biogass god nok til at alle fartøy kan gå på dette umiddelbart. Men det er planer om nye produksjonsanlegg flere steder i landet. Disse vil bli viktige for å få på plass en stabil og kommersiell tilgang på biogass. Og vi kan utnytte ressurser som i dag går til spille, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser, sier Reitan.

Et supplyfartøy som drives med LNG-gass er i utgangspunktet blant fartøyene med lavest utslipp av klimagasser. Men også slike fartøy slipper ut om lag 4000 tonn CO2 i året. Ved å bytte til biogass eliminerer man så godt som hele dette utslippet.

-Det er svært positivt at olje- og gassindustrien går foran og baner vei for bruk av biogass i fartøy, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

-Med denne demonstrasjonen viser man også et potensiale for utslippsreduksjoner innen alle deler av skipsfarten der det benyttes LNG-fartøy. En samlet internasjonal skipsfart har som ambisjon å være klimanøytral innen 2050. Skal vi nå det målet behøver vi nye nullutslippsteknologier som ikke vil være tilgjengelig før noen år fram i tid. Mulighetene vi nå ser med biogass vil være en god brobygger fram til da, sier Harald Solberg.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Fartøyet Island Crusader er det første som går på biogass laget av avfall.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

LNG-fartøy kan fylle biogass rett på tanken, uten noen som helst modifikasjoner.
LNG-fartøy kan fylle biogass rett på tanken, uten noen som helst modifikasjoner.
Last ned bilde
Island Crusader under tanking av biogass ved kai i Tananger i Rogaland
Island Crusader under tanking av biogass ved kai i Tananger i Rogaland
Last ned bilde
Hallgeir Reitan (nærmest) fra Island Offshore sammen med Johan Mohr fra Lundin Energy Norway.
Hallgeir Reitan (nærmest) fra Island Offshore sammen med Johan Mohr fra Lundin Energy Norway.
Last ned bilde
Fra brua på Island Crusader. Fartøyet går nå på biogass laget av fiskeavfall og kumøkk.
Fra brua på Island Crusader. Fartøyet går nå på biogass laget av fiskeavfall og kumøkk.
Last ned bilde
Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy N orway
Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy N orway
Last ned bilde
Harald Solberg, administrerende direktør i Norges rederiforbund.
Harald Solberg, administrerende direktør i Norges rederiforbund.
Last ned bilde

Om Lundin Norway

Lundin Norway
Strandveien 4
1366 Lysaker

+47 67 00 20 00https://lundin-energy-norway.com/

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag leter vi ikke bare etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer og nye løsninger. Når vi finner det vi søker etter, blir vi litt bedre. Når vi ikke finner det, blir vi litt klokere.

Følg pressemeldinger fra Lundin Norway

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lundin Norway på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lundin Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom