Politihøgskolen

Første kull utdannet mot hatkrim

Del

Da har de første 20 studentene avlagt eksamen i det nye studiet mot hatkriminalitet ved Politihøgskolen. Nå skal det evalueres, med sikte på videreføring av studietilbudet.

EKSAMEN I BOKS:  Fra venstre, veileder og sensor Ivar Jan Flø, student Richard Merlid og fagansvarlig for studiet, David Hansen. Eksamen for første kull mot hatkrim er i nå fullført. Foto: Runar Kvernen
EKSAMEN I BOKS: Fra venstre, veileder og sensor Ivar Jan Flø, student Richard Merlid og fagansvarlig for studiet, David Hansen. Eksamen for første kull mot hatkrim er i nå fullført. Foto: Runar Kvernen

Formålet med utdanningen er å bidra til generell kompetanseheving i forebygging og etterforskning av hatkriminalitet, for alle innen politi- og lensmannsetaten, samt for representanter fra samarbeidende etater og organisasjoner. 

I september i fjor ble studiet og målsettingene gjort kjent fra Politihøgskolen.  

Politiførstebetjent Richard Merlid gjennomførte muntlig eksamen med godt resultat. Han jobber som forebyggende koordinator ved Molde politistasjon, og søkte studiet av flere grunner.

- Min motivasjon er at distriktet, som mange andre politidstrikter, trenger mer kunnskap og innsats mot hatkriminalitet. Dette er brutale saker. Ofre rammes fordi de er såkalt annerledes. For eksempel mørke i huden, på grunn av sin legning eller så har de et handicap. Dette går ikke. Vi må ta tak og vise at politiet faktisk bryr seg med denne kriminaliteten, sier Richard Merlid.

Lærerikt og skremmende

Et tema, som var både lærerikt og skremmende, var hvordan konspirasjonsteorier lever på nett og i sosiale medier.

- Det er ikke bare det vi benevner som «galninger» som befatter seg med slike teorier, men en god del som må sies å være vanlige mennesker. De havner inn i en boble med hat, og det er vanskelig å nå dem med fakta og realitetsorienteringer. Her har vi en utfordring, både politiet og samfunnet for øvrig. 

Det nettbaserte studieopplegget får ros.

- Læringsutbytet ble på mange måter bedre, ved å se foredrag og ulike deler av studiet flere ganger. Mye nyttig, blant annet om de lovmessige sidene om hva som er hatkriminalitet, det må være på plass. Så savner man litt det flere samlinger kan gi, i møte med kolleger, dette kan sikkert utvikles. Men, selve læringsformatet var ypperlig. 

I løpet av studiet har han lært mer om hvor store mørketallene er, og om ulik praksis med å registere saker med hatkriminalitet i politiets systemer. Dette kan medvirke til underrapportering.

- Oslo politidistrikt er nok lengst fremme, vi andre må komme etter. Nå skal jeg forsøke å formidle det jeg har lært i eget disitrikt. Vi får håpe at dette medvirker til bedre kartlegging og større innsats hos oss også, sier Richard Merlid.

Utdanning møter behov

Nylig offentliggjorde Oslo politidistrikt nok en ny rapport om den anmeldte hatkriminaliteten - og tendensen er klar: 20 prosent flere saker i 2018 enn året før, og en økning på 66 prosent siden 2015.

Innlandet politidsitrikt hadde også for en tid siden en større samling om temaet.

Førsteamanuensis David Hansen, som også arbeider ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), er fagansvarlig for studiet.

Hansen har sammen med høgskolelektor Ivar Jan Flø fra Politihøgskolen etablert studiet fra grunnen av. Begge  betegner det som en tidkrevende og utfordende prosess, men også som meget tilfredsstillende.

- Vi må si oss godt fornøyd så langt, basert på de foreløpige tilbalemeldingene ser det ut til at studiet treffer. Nå skal utdanningen evalueres, og så må målet være at vi viderefører dette. Det er klare signaler om betydningen av å rette innsats mot hatkriminalitet, og jeg tror alle gode krefter også da ser viktigheten av mer kunnskap og utdanning på området. Behovet er stort, sier David Hansen.

Studiet er nettbasert, og gir 10 studiepoeng.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

EKSAMEN I BOKS:  Fra venstre, veileder og sensor Ivar Jan Flø, student Richard Merlid og fagansvarlig for studiet, David Hansen. Eksamen for første kull mot hatkrim er i nå fullført. Foto: Runar Kvernen
EKSAMEN I BOKS: Fra venstre, veileder og sensor Ivar Jan Flø, student Richard Merlid og fagansvarlig for studiet, David Hansen. Eksamen for første kull mot hatkrim er i nå fullført. Foto: Runar Kvernen
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom