Samferdselsdepartementet

Forslag til nye veinormaler kan bidra til å spare naturinngrep og klimagassutslipp

Del

– Etter at vi ba Statens vegvesen se nærmere på veinormalene, foreslår de nå mer fleksible veinormaler. Dette er et interessant forslag. Det vil føre til at de som bygger veien kan tilpasse veiene mer til terrenget og behovet. Vi skal nå se nærmere på dette, før vi konkluderer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Statens vegvesen sier det vil kunne være aktuelt med mindre endringer på noen strekninger. Gode veinormaler er viktig i det videre arbeidet med alle prosjekter som er under planlegging nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
– Statens vegvesen sier det vil kunne være aktuelt med mindre endringer på noen strekninger. Gode veinormaler er viktig i det videre arbeidet med alle prosjekter som er under planlegging nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

Samferdselsdepartementet ba Statens vegvesen gå gjennom veinormalene. Formålet var å se om det er mulig å hente ut klimagevinster og kutte kostnader blant annet ved å endre terskelen for når man bygger firefelts vei. Statens vegvesen svarte på oppdraget 15. juni.

Statens vegvesen foreslår blant annet å gjøre det mulig å bygge to/trefelts vei på veier med mer trafikk enn det som er tillat i dag. De foreslår også at 90 km/t og 100 km/t skal vurderes på motorveier med fire felt ved gjenbruk av eksisterende veier, i tillegg til dagens 110 km/t. De foreslår også å øke terskelen for når man kan bygge smal firefelts vei, fra 6.000 til 8.000 kjøretøy i døgnet.

– Noe av bakgrunnen for bestillingen er å se dette i sammenheng med hvilke veier vi skal prioritere i årene som kommer. Med mer fleksibilitet kan det være aktuelt å gjøre noen endringer på enkelte strekninger. Det er for tidlig å konkludere i saken, men dette er et faglig innspill i vurderingene videre, sier Nygård.

Gode veinormaler er viktig for prosjekter som planlegges

De fleste veiene som ligger i Nasjonal transportplan (NTP) er allerede gjennomgått og optimalisert grundig. Det var en del av grunnlaget for NTP 2022–2033. Statens vegvesen anbefaler av ulike grunner å ikke starte planleggingen på nytt eller gjøre store endringer i vedtatte planer for sin portefølje dersom veinormalene endres til de har foreslått nå.

– Statens vegvesen sier samtidig det likevel vil kunne være aktuelt med mindre endringer på noen strekninger. Gode veinormaler er viktig i det videre arbeidet med alle prosjekter som er under planlegging nå, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet vil nå gå grundig igjennom anbefalingene fra Statens vegvesen. Dersom departementet ønsker å gå videre med forslagene, vil Statens vegvesen få i oppdrag å sende endringene på høring. Det betyr at det fortsatt vil ta litt tid før endringene eventuelt kan besluttes. Sannsynligvis ikke før tidligst i 2023.

For mer informasjon, se:

Nøkkelord

Bilder

– Statens vegvesen sier det vil kunne være aktuelt med mindre endringer på noen strekninger. Gode veinormaler er viktig i det videre arbeidet med alle prosjekter som er under planlegging nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
– Statens vegvesen sier det vil kunne være aktuelt med mindre endringer på noen strekninger. Gode veinormaler er viktig i det videre arbeidet med alle prosjekter som er under planlegging nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom