BDO

Forslag om tollkontroll på Svalbard

Del

Dagens tollov regulerer ikke Svalbard, som betyr at det i dag ikke føres kontroll med varer som importeres eller eksporteres til eller fra øya. Det betyr at det heller ikke er noen form for kontroll med innførsler som kan være underlagt forbud, restriksjoner eller tillatelser, selv om det er regelverk som regulerer dette, for eksempel i internasjonale avtaler. 1. april 2022 fremmet Finansdepartementet en proposisjon til Stortinget med forslag om hjemmel i gjeldende tollov til å gi forskrift om at loven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard, og at Svalbard sånn sett skal være et eget tollområde.

Finansdepartementet foreslår i en proposisjon til Stortinget at tolloven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard.
Finansdepartementet foreslår i en proposisjon til Stortinget at tolloven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard.

Bakgrunnen for dette forslaget er å hindre at Svalbard kan brukes for å omgå dagens sanksjons- og eksportkontrollregelverk, og da spesielt med tanke på varer til og fra Russland.

Tilsvarende hjemme er tatt med i det nye forslaget til Lov om vareførsel, som ennå ikke har tredd i kraft.

Tollrådgiver i BDO Advokater, Helene Øien Hval, tror ikke tollkontroll på Svalbard vil ha store følger for norsk næringsliv.

- Det vil fortsatt være fritak for toll og avgifter til Svalbard for norske virksomheter, sier Øien Hval.

- De foreslåtte endringene er først og fremst et grep for å hindre «hvitvasking» av eksport og import fra Russland.

Tolletaten allerede på plass i fra mai 2022?

Finansdepartementet foreslår at det etableres vareførselskontroll gjennom tilstedeværelse av Tolletaten på Svalbard så raskt som mulig og helst allerede i mai 2022, med de nødvendige verktøy for å drive vareførselskontroll. Den noe «forhastede» løsningen i høringen skisseres som en «midlertidig» løsning, for å håndtere det departementet beskriver som en akutt utfordring, der det haster med å få oversikt over aktørene, både næringsliv og privatpersoner, som fører varer inn til og ut fra Svalbard.

Tiltaket vil omfatte kontroll med vareførselen til og fra Svalbard, både til og fra utlandet og til og fra fastlandet, men det innføres ikke varslings-, melde- og fremleggelsesplikt mv. for varer ved ankomst til og avreise fra Svalbard, eller plikt til å tollbehandle varer som innføres til eller utføres fra Svalbard. Det innføres heller ikke plikt til å svare toll eller innførselsavgifter.

Følger opp internasjonale sanksjoner

Ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum handler dette i hovedsak om å følge opp de internasjonale sanksjonene, og ønsker derfor tolletaten på plass så raskt som mulig. Etableringen av tolltjenesten vil koste rundt 12 millioner kroner, og Tolletaten vil derfor bli tilført ekstra ressurser. Tilstedeværelsen vil i utgangspunktet være midlertidig, uten at det blir persistert noe sluttdato i høringen.

Tolldirektør Øystein Børmer sa til NRK i forbindelse med fremleggelsen av høringen at Tolletaten allerede var i gang med forberedelsene til etablering av tollkontroll på Svalbard, og at som forutsatt i proposisjonen tar de sikte på å etablere tilstedeværelse og evne til tollkontroll på Svalbard fra 1. mai i år. 

Høringsfristen er satt til 29. april 2022, og du kan lese den i sin helhet på regjeringens hjemmesider.

Kontakter

Bilder

Finansdepartementet foreslår i en proposisjon til Stortinget at tolloven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard.
Finansdepartementet foreslår i en proposisjon til Stortinget at tolloven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard.
Last ned bilde

Om BDO

BDO
BDO
Hovedkontor i Vika Atrium, Munkedamsveien 45
0250 Oslo

23 11 91 00http://www.bdo.no

Nye ideer. Ambisiøse planer. Store drømmer. Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå målene sine.

I Norge har vi over 1 800 ansatte og mer enn 75 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 167 land og teller mer enn 97 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.

Følg pressemeldinger fra BDO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra BDO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BDO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom