Universitetet i Bergen (UiB)Universitetet i Bergen (UiB)

Forskningssenter for Parkinsons sykdom etableres i Bergen

Del

Et nytt K.G. Jebsen-senter ved Universitetet i Bergen skal forske på årsaker til og behandling av Parkinsons sykdom.

Professor Charalampos Tzoulis, Universitetet i Bergen leder det nye K. G. Jebsen-senter for Parkinsons sykdom. Foto: Eivind Senneset
Professor Charalampos Tzoulis, Universitetet i Bergen leder det nye K. G. Jebsen-senter for Parkinsons sykdom. Foto: Eivind Senneset

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på Parkinson-forskning. Universitetet i Bergen følger opp med betydelige midler til forskningen ved senteret. Senteret har derfor et budsjett på 46 millioner totalt over de neste fem år.

Det er professor og overlege Charalampos Tzoulis ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus som leder senteret.

Parkinsons sykdom rammer ca. 8.000 mennesker i Norge og mer enn 10 millioner i verden, og antallet forventes doblet i løpet av de kommende 20 år. Per i dag finnes det ingen behandlinger som kan bremse, stoppe eller forebygge sykdomsutviklingen. Dermed er Parkinsons sykdom en av vår tids største helsemessige og sosioøkonomiske utfordringer globalt.

Bedre diagnostisering og behandling
Hovedmålet med det nye K.G. Jebsen-senteret for Parkinsons sykdom er todelt:
Bedre diagnostisering og identifisering av undergrupper, og skreddersydd behandling mot ulike varianter av sykdommen.

– For det første skal vi utvikle metoder for mer nøyaktig og tidlig diagnostisering av personer med Parkinson. Vår forskning tyder på at Parkinson ikke er én sykdom, men mange – og at det finnes undergrupper av pasienter med ulike sykdomsmekanismer, forteller senterleder Tzoulis.

Ved å identifisere disse undergruppene, og mekanismene som driver sykdommen i hver undergruppe, kan vi utvikle og teste skreddersydd behandling mot de ulike variantene av sykdommen.

Senteret skal også øke tilbudet til Parkinson-pasienter om å delta i behandlingsstudier betydelig.

– Vi håper at den endelige leveransen vil være nye og banebrytende behandlinger som kan gjøre en tydelig forskjell for mennesker med Parkinsons sykdom, sier Tzoulis.

Tzoulis m.fl står bak en forskningsstudie som har gitt lovende resultater: Kan ha funnet en nøkkel til behandling av pasienter med Parkinsons sykdom

I tillegg til Tzoulis får tre andre forskere ved Det medisinske fakultet status som Principal Investigators (PI) i senteret: Dr Lilah Toker fra Klinisk institutt 1 og professor Aurora Martinez og professor Mathias Ziegler fra Institutt for biomedisin.

Parkinsonforbundet: Senteret vil utgjøre en vesentlig forskjell

– Parkinson er en sykdom som du lever med resten av livet. I dag handler all behandling om å lindre symptomer. Det at det nå satses så mye på et senter som kan bidra til bedre diagnostiering og behandling er fantastisk gode nyheter, både for de som har Parkinsons sykdom, deres pårørende og samfunnet ellers, sier generalsekretær Britt Inger Skaanes i Norges Parkinsonforbund. 

– Vi har stor tro på at etableringen av Norges første forskningssenter med fokus kun på Parkinsons sykdom vil ha stor betydning fremover for forskning, behandling og oppfølging av mennesker med Parkinsons sykdom og utgjøre en vesentlig forskjell. Senteret vil være et viktig bidrag i arbeidet med å skape økt oppmerksomhet rundt sykdommen og involvere brukere og pårørende i nye behandlingsstudier og deltakelse i klinisk forskning. Forbundet ser frem til et tett og godt samarbeid med det nye K.G. Jebsen senteret, sier generalsekretæren.

Sterke fagmiljøer
– K.G. Jebsen-sentrene kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet til pasientbehandling. Det nye senteret bygger på samarbeid mellom sterke fagmiljøer ved Haukeland universitetssykehus og UiB, og er et kraftfullt spleiselag mellom institusjonene og stiftelsen. Senteret har ambisjoner om å levere ny banebrytende behandling – det setter standarden for arbeidet ved senteret og er gode nyheter for en pasientgruppe som i dag ikke har et godt behandlingstilbud. Vi gratulerer med det nye senteret i Bergen og gleder oss til å få følge med fremover, sier Sveinung Hole, daglig leder i stiftelsen.

Pasientrettet forskning av høy internasjonal kvalitet
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 735 millioner kroner hvorav 539 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Satsingen innebærer samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser. I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn. For oversikt over etablerte sentre, se http://stiftkgj.no/hva-vi-gjor/k-g-jebsen-medisinske-sentre/

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om skipsreder Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen ble etablert av Aud Jebsen med familie i 2009. Stiftelsen har en tilsiktet varighet på inntil 30 år, og vil kunne bidra med betydelig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige formål.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har en forholdsvis omfattende formålsbestemmelse. Til nå har stiftelsen engasjert seg på kulturfeltet og innenfor medisinsk forskning og marin/maritimt rettet forskning og aktivitet. Stiftelsen ønsker gjennom sin virksomhet å styrke en fri og uavhengig norsk forskning samt bidra til å bygge sterke internasjonale forskningsmiljøer i Norge. Nærmere omtale av stiftelsen og stiftelsens aktivitet kan leses på stiftelsens nettsider: http://stiftkgj.no/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Professor Charalampos Tzoulis, Universitetet i Bergen leder det nye K. G. Jebsen-senter for Parkinsons sykdom. Foto: Eivind Senneset
Professor Charalampos Tzoulis, Universitetet i Bergen leder det nye K. G. Jebsen-senter for Parkinsons sykdom. Foto: Eivind Senneset
Last ned bilde
Britt Inger Skaanes, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund. Foto: Terje Rakke.
Britt Inger Skaanes, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund. Foto: Terje Rakke.
Last ned bilde
Sveinung Hole, daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Foto: Stiftelsen
Sveinung Hole, daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Foto: Stiftelsen
Last ned bilde

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom