Abelia

Forskningsbudsjettet for svakt på de store samfunnsutfordringene

Del

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 følger opp Langtidsplanen på viktige områder, men noen departementer framstår som forskningens unnasluntrere.

Det mener styreleder Lars Holden i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), som er tilknyttet Abelia.

Det er funnet plass for viktig styrking av den næringsrettede forskningen gjennom økning til BIA, og FORNY-programmet, et nytt Katapult-virkemiddel og økning i SkatteFUNN. Det er imidlertid ingen vekst på IKT-forsking, som vil være avgjørende for å lykkes med den omstillingen som norsk næringsliv og offentlig sektor står midt oppe i. Det er bekymringsfullt.

Regjeringen leverer på Kunnskapsdepartementets områder; rekrutteringsstillinger til forskning - 25 nye PhD-stillinger til forskningsinstituttene og 15 til næringslivet er viktig. Økt deltakelse i Horisont 2020 gjennom Stim-EU gjør at forskningsinstituttene kan være mer aktiv i internasjonalt forskningssamarbeid.

De store og etter hvert påtrengende samfunnsutfordringene innen velferd, klima og miljø som Langtidsplanen peker på, har vært lite synlige i forskningsbevilgningene. Noen departementer med store budsjetter innen velferdssektorene og samferdselssektoren, har bekymringsfullt lave forskningsbevilgninger. Noen mindre bevilgninger til forskning på lavutslippsamfunnet og til helse- og velferdsforskning er positive tegn, men monner ikke mot de store behovene. Viktige departementer har forskningsstrategier, men de realiseres ikke.

Samferdselsdepartementet planlegger og bygger infrastruktur som skal vare i 20 – 30 – 40 – 50 år. Hvordan kan vi bygge for framtidas transportbehov, framkomstmiddel, energibærere uten forskning?

De globale utviklingsutfordringene er formidable og gir seg blant annet uttrykk i migrasjonsstrømmer. Norge har ambisjoner om fortsatt å være en viktig utenrikspolitisk aktør, men Utenriksdepartementet prioriterer ikke forskningsmidler.

FFA mener forskningsmidlene på de store, kritiske samfunnsutfordringene må øke. Behovet for innovasjon, fornyelse og nye løsninger i næringsliv og offentlig sektor krever ny kunnskap. Det er en forutsetning for å lykkes med de store omstillingene samfunnet vårt står oppe i.

Nøkkelord

Kontakter

Styreleder Lars Holden, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) - 911 75 642

Lenker

Om Abelia

Abelia
Abelia
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 70http://www.abelia.no

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Vi har rundt 2100 medlemmer med over 48.000 årsverk.

Abelia jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for kunnskapsbedriftene. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere.

Følg saker fra Abelia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abelia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Abelia

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens: Abelia feirer5.2.2019 18:05:10 CETPressemelding

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom