Forskjøvet fremdrift i planlegging av riksvei 19

Del

Svakheter ved grunnlaget for den pågående kvalitetssikringen av riksvei 19 gjennom Moss medfører at planleggingen av veien blir forskjøvet.

– Et godt prosjekt er et prosjekt der felleskapet er trygge på kostnader og ulike alternativer ved valg av trasé. Det er både lokalsamfunn og storsamfunn tjent med, sier Samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen sendte i desember 2019 Samferdselsdepartementet 2019 en redegjørelse for hvilke traseer etaten anbefaler skal vurderes ved videre planlegging av riksvei 19 gjennom Moss. Departementet har besluttet at det skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS1) av den mottatte anbefalingen, og kvalitetssikringen ble igangsatt i juni i år. Det var planlagt at kvalitetssikringen skulle ferdigstilles i løpet av oktober, men nå forskyves tilbakemeldingen til første kvartal av 2021.

– Det er kjedelig for Moss at det blir utsettinger i planarbeidet. Samtidig viser dette også at sikkerhetsventilen i plansystemet fungerer. Det faglige grunnlaget for trasévalg kommer til å stå på en tryggere grunn etter gjennomgangen. Det vil være viktig i det videre arbeidet, sier Hareide.

Bakgrunnen for forskyvningen er at det gjennom kvalitetssikringen har blitt avdekket svakheter ved grunnlaget utarbeidet av Statens vegvesen i desember 2019. Det gjelder i hovedsak tre forhold:

  • Kostnadsvurderingene er ikke i tilstrekkelig grad oppdatert. Det er behov for nye kostnadsanslag, i første rekke knyttet til trafikktall og tilhørende dimensjonering av veien. Konkret er det behov for å utarbeide kostnadstall for fire-felts vei på de fleste korridorer.
  • For å sikre reell sammenlikning mellom aktuelle løsninger, er det besluttet at ett av alternativene som Statens vegvesen silte ut tidlig i planarbeidet skal underlegges ny kvalitetssikring. Alternativet det gjelder, samsvarer med det opprinnelige konseptvalget fra 12. januar 2015 etter KS1 av KVU for hovedveisystemet i Moss og Rygge.
  • Ferjeleie for ferjesambandet Moss-Horten lokalisert der det er i dag, legges til grunn for kvalitetssikringen. Dette er i tråd med rammene for det mottatte planforslaget fra Statens vegvesen. Samtidig vil kvalitetssikringen også måtte gjøre vurderinger av en løsning med eventuell endret lokasjon for ferjeleiet noe lenger sør, slik Moss kommune antydet som et mulig scenario i møte med samferdselsministeren 14. september.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder27.11.2020 15:23:58 CETPressemelding

– Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8 milliarder kroner til Fornebubanen. Gjennom gjensidige forpliktelser får vi nå en ambisiøs transport- og miljøsatsing, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet – utbyggingsavtale er signert26.11.2020 07:00:00 CETPressemelding

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom