Norsk institutt for naturforskning - NINA

Forskere fant 16 000 insektarter

Del

NINA-forskere har utviklet en DNA-basert metode som har revolusjonert overvåkingen av insekter i Norge. På to år har de funnet minst 16 000 arter, og over 400 av dem er aldri før registrert her i landet.

Praktgullbassen er klassifisert som «nær truet» på rødlista. Dette eksemplaret ble funnet i fjorårsmaterialet av insektovervåkinga. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
Praktgullbassen er klassifisert som «nær truet» på rødlista. Dette eksemplaret ble funnet i fjorårsmaterialet av insektovervåkinga. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Insekter spiller en avgjørende rolle i de fleste økosystemer på kloden. De bryter ned plantemateriale, slik at næringsstoffene kan brukes på nytt, og er føde for andre dyr og fugler. I tillegg pollinerer de planter og bidrar til å regulere bestander av skadedyr. Flere studier viser at bestanden av insekter er kraftig redusert de seneste årene, særlig i Europa.

Kan bli katastrofalt

– Konsekvensene er vanskelige å forutse, men potensielt er de katastrofale. Derfor er det viktig å forstå hva som påvirker forekomsten av insekter, for eksempel bruk av areal eller endringer i klima. For å kunne gjøre det i Norge, må vi overvåke situasjonen løpende over tid i landet, sier forsker Jens Åström i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han leder overvåkingsprogrammet for insekter som finansieres av Miljødirektoratet.

Insektene samles inn i feller, og tidligere måtte artene som ble fanget sorteres manuelt. Da ville det tatt flere år å identifisere de insektene som prosjektet samler inn i løpet av en sesong, noe som i praksis ville vært umulig. Mange artsgrupper av insekter er også svært vanskelig å bestemme, og som oftest vil en manuell sortering kun inkludere noen få grupper av arter. 

Analyserer insektenes DNA

Takket være metoden NINA har utviklet med å analysere insektenes DNA kan alle artsgruppene av insekter nå identifiseres i løpet av kort tid.

 – DNA-laben på NINA har gjennom flere år testet og utviklet DNA-basert overvåking av insekter.  Norge er blant de første landene i verden som tar i bruk denne metoden til regulær overvåking, sier genetiker og seniorforsker Frode Fossøy, som har ledet utviklingen av metoden.

 I løpet av en og en halv sesong har forskerne nå registrert rundt 16 000 arter. Til sammenligning er 19 500 arter av insekter per i dag registrert i Artsdatabanken.

– Hvis vi får midler til å fortsette prosjektet, forventer jeg at vi overstiger antallet som allerede er registrert i løpet av et par år. For tida er prosjektet begrenset til åpent lavland og skog på Østlandet og åpent lavland i Trøndelag, men den langsiktige ambisjonen er å utvide til flere landsdeler. På tiårsbasis vil vi kunne se om antall insekter har gått kraftig ned eller ikke, forteller Åström.

426 arter aldri registrert før

Av de 16 000 artene som er funnet siden prosjektet startet for to år siden er trolig 426 av dem aldri tidligere registrert i Norge, basert på offentlige artsregistreringer. 174 av artene er heller ikke kjent fra nabolandene våre, og blant dem kan det finnes fremmede arter som kan være uønsket og som vi av den grunn bør overvåke.

De 252 øvrige artene som ikke tidligere er registrert fins i nabolandene, og forskerne antar at de er stedegne også i Norge. I tillegg har prosjektet også funnet 20 arter som er med på fremmedartslista, det vil si arter spredt av mennesker som kan påvirke stedegne arter negativt.

– Koblingen mellom DNAet i fellene og navnene på insektarter er ikke bedre enn referanselistene vi har tilgang til. Vi vet at referanselistene fortsatt inneholder en del feil, og derfor bør man ta funn av enkeltarter og tallene på «nye arter» med en klype salt. Databasene forbedres kontinuerlig og navngivningen vil derfor også oppdateres etter hvert, sier Åström.

Fant 110 arter på rødlista

110 av de påviste artene i overvåkingen er rødlistede. Det vil si at de vurderes som truet, og at det er viktig å ta vare på dem. Det ble funnet rødlistearter i alle lokaliteter.

– Det er interessant at vi finner rødlistearter flere plasser. Dette er ofte arter som vi har begrenset kunnskap om og som kan være vanskelig å påvise med andre metoder. Her vil overvåkingsprosjektet kunne gi mye viktig informasjon framover, sier Åström.

Genetisk variasjon innenfor hver art

NINAs metode for overvåking av insekter baserer seg på DNA metastrekkoding. Kort fortalt så kan vi ta en prøve av en hel «insektsuppe» med tusenvis av insekter og få ut en liste over alle arter som er i prøven. Denne listen blir kvalitetssjekket for å luke ut og klassifisere eventuelle feil.

I tillegg til at denne metoden raskt gir svar på hvilke arter som lever i et område til ulike tider av året, gir den også data som forteller om genetisk variasjon innenfor hver enkelt art. Dette er viktig informasjon fordi det sier noe om hva som skjer med bestandene.

– Tap av genetisk variasjon kan for eksempel signalisere nedgang hos en art før den helt forsvinner, og genetisk unike populasjoner kan prioriteres for tiltak eller ekstra beskyttelse, sier Fossøy.

Kontakt Jens Åström

Frode Fossøy

Les rapporten Insektovervåking på Østlandet og i Trøndelag Rapport fra feltsesong 2021

Les mer om overvåking av insekter

Les om humler og bier på Miljøstatus

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Praktgullbassen er klassifisert som «nær truet» på rødlista. Dette eksemplaret ble funnet i fjorårsmaterialet av insektovervåkinga. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
Praktgullbassen er klassifisert som «nær truet» på rødlista. Dette eksemplaret ble funnet i fjorårsmaterialet av insektovervåkinga. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
Last ned bilde
Minst 16 000 arter har gått i fellene til forskerne i overvåkingsprosjektet de siste to årene. DNA-analyse gjør det mulig å registrere så mange arter. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
Minst 16 000 arter har gått i fellene til forskerne i overvåkingsprosjektet de siste to årene. DNA-analyse gjør det mulig å registrere så mange arter. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
Last ned bilde

Om Norsk institutt for naturforskning - NINA

Norsk institutt for naturforskning - NINA
Norsk institutt for naturforskning - NINA
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

73 80 14 00http://www.nina.no

Følg pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk institutt for naturforskning - NINA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom